Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Shoprecht voor pensioen is inmiddels een dode letter

Werknemers die een recht op, een al dan niet gegarandeerd, pensioenkapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee shoppen. Zij kunnen met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze. Dat noemen we shoppen. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de [...]

Lees verder Meer nieuws

Uw jaarrekening en de Prognosetafel AG2016

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in [...]

Lees verder Meer nieuws

Kamerbrief internationaal (verdrags)beleid sociale zekerheid

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer een notitie toegezonden over het internationale (verdrags)beleid van Nederland op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Nederland heeft momenteel met 34 landen buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland een [...]

Lees verder Meer nieuws

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten betaald in september

UWV betaalt in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand heeft door zijn ziekte of handicap. Soms gaat dit via de werkgever die het bedrag weer doorbetaalt aan de [...]

Lees verder Meer nieuws

Verrekening AWBZ deel met inkomstenbelasting?

X woont in Duitsland en ontvangt een pensioen uit Nederland. Op grond van EG Verordening 883/2004 is hij voor de sociale verzekeringen niet verzekerd in Nederland maar verzekerd in Duitsland en heeft hij recht op wettelijke zorg in Duitsland. De kosten van deze zorg komen ten laste van [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief