Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Wet Uitfasering, brief ‘verzekerde delen’

Er lag nog een toezegging van Staatssecretaris Wiebes om ‘hoe om te gaan met een deels verzekerd pensioen’ in het dossier Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer. In een ‘warrige’ brief van 13 april, wel als mosterd na de maaltijd, immers de wet is aangenomen én al [...]

Lees verder Meer nieuws

Inkeren repareert verzwijging bij echtscheiding niet.

De Hoge Raad oordeelt dat voor de strafsanctie dat een verzwegen goed bij een verdeling van de gemeenschap verzwegen alleen van toepassing is als de echtgenoot echt weet van het betreffende goed en niet al als sprake is van behoren te weten van een goed.

Lees verder Meer nieuws

Alimentatie bij bijstandsuitkering en ontbreken inzicht in inkomen partner

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat als een bijstandsuitkering ontvangen wordt er toch ruimte is voor kinderalimentatie ook als de partner geen inzicht in diens inkomen geeft.

Lees verder Meer nieuws

schenking aan verzorgende vernietigt na misbruik van omstandigheden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een begiftigde de bewijslast heeft dat geen sprake is van misbruik van omstandigheden door schenkingen aan te nemen van diegene die afhankelijk is van hem of haar ook als de schenker inmiddels is overleden.  

Lees verder Meer nieuws

A-G adviseert prejudiciële vragen over verzekeringsplicht mini-jobs

Deze zaken gaan over Nederlands ingezetenen die in Duitsland hebben gewerkt als geringfügig Beschäftigte. De Duitse regeling houdt in dat als een werknemer minder dan een bepaald aantal uur per week werkt en een relatief gering bedrag per maand verdient, hij niet verzekerd is behalve voor [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief