Akkermans & Partners

Sinds 1982 strategisch partner voor de Financiële-, Belastingadvies- en Accountancybranche.
Gespecialiseerd in Pensioen, Financiële & Estate Planning, Wft & Pensioenadvisering, Pensioencommunicatie & Financieel Gezond.

Partner voor Accountants, Belastingadviseurs, Advocaten, Notarissen, Wft adviseurs, Pensioenadviseurs, Financieel Planners, Verzekeraars, PPI, APF, Pensioenfondsen en brancheorganisaties.

Dienstverlenend vanuit onze FinSourceOne Memberships. Thema gerelateerde ecosystemen waar kennis, vakinhoud en adviesapplicaties elkaar in een unieke synergie ontmoeten. Teneinde u als adviseur te ondersteunen binnen uw adviespraktijk, gestuurd vanuit úw interesses.

Afstempelen pensioen dreigt voor ‘grote’ pensioenfondsen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of meer de pensioenen niet gekort worden. Nu ligt die grens bij 104,3%.

Ondanks het pensioenakkoord, waarin de kans op afstempelen van pensioenen juist lager zou komen te liggen, dreigen de grote pensioenfondsen het volgend jaar toch te moeten korten.

 

Hoe kan dat?

Lees verder Meer nieuws

‘Grote’ pensioenfondsen vanaf 2020 organisaties van openbaar belang

Vanaf 2020 kwalificeren ‘grote’ pensioenfondsen als organisatie van openbaar belang (oob). Dit vloeit voort uit het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang van 26 juni 2019, dat op 1 januari 2020 in werking treedt.

 

Lees verder Meer nieuws

Gedeelde schade diefstal motorfiets

Consument heeft een WA-verzekering met beperkt casco afgesloten voor zijn in juli 2017 afgeschafte motorfiets. In februari 2018 doet de consument melding van diefstal van zijn motorfiets bij de verzekeraar.

 

De verzekeraar weigert uitbetaling.

Lees verder Meer nieuws

Herstel opgezegde rechtsbijstandsverzekering met terugwerkende kracht

Consument heeft een rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar heeft de consument op de hoogte gebracht van zijn bovengemiddeld claimgedrag en aangegeven dat nieuwe claims de komende twee jaar met extra aandacht worden gevolgd en op basis van de bevindingen zal worden besloten de verzekering voort te zetten, een ander passend aanbod te verstrekken of helemaal op te zeggen.

 

Binnen genoemde termijn van 2 jaar doet de consument melding van een nieuwe zaak, waarop de verzekeraar de verzekering per de contractvervaldatum opzegt.

De consument maakt bezwaar, maar de verzekeraar volhardt in de opzegging.

Lees verder Meer nieuws

Verzekering biedt geen dekking voor geschil met huurder tweede woning

Consument heeft een pakketverzekering waarin een rechtsbijstandsverzekering is opgenomen. De verzekering omvat het volgende: “De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over een overeenkomst (koop, verkoop, aanneming van werk, time sharing), over burenrecht of over onteigening met betrekking tot een tweede woning of vakantiehuis.”

 

De consument heeft een geschil met de huurder van zijn tweede woning. De verzekeraar weigert rechtsbijstand.

Lees verder Meer nieuws

Free Member

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Vakinhoudelijk én afgestemd op uw interesses?

Word dan Free Member!

FinSourceOne Platform

Wordt Member en ontsluit alle features!

Naar de Memberships