Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Pensioen verdient meer aandacht in de risicoparagraaf van het bestuursverslag van de onderneming

In deze tijd van het jaar zijn veel ondernemingen bezig met de opstelling van hun bestuursverslag (vroeger jaarverslag). Sinds 2015 moeten grote en middelgrote ondernemingen volgens richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging een risicoparagraaf in hun jaarververslag opnemen. Wat ons [...]

Lees verder Meer nieuws

Officiële publicatie inwerkingtreding verval tijdklemmen

Dit artikel betreft een signalering van de publicatie van een besluit.

Lees verder Meer nieuws

Substantiële schaalvoordelen kleine pensioenfondsen mogelijk

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) is gebleken dat kleine Nederlandse pensioenfondsen substantiële schaalvoordelen kunnen realiseren. De administratiekosten per deelnemer van de kleinste pensioenfondsen zijn ruim tien keer hoger dan die van de grootste fondsen. Daarnaast zijn de [...]

Lees verder Meer nieuws

Voorlopige premiestaffels pensioenleeftijd 68 jaar gepubliceerd

In 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen in de tweede pijler verhoogd van 67 naar 68 jaar. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd neemt de opbouwperiode met 1 jaar toe, waardoor de premiestaffels voor premieovereenkomsten aangepast moeten worden.

Lees verder Meer nieuws

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) aangenomen

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 7 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer en zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 april a.s. in werking treden,

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief