Dynamisch in pensioenland

image_pdf

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Misverstanden uitfasering PEB rechtgezet

Op 19 mei jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen beantwoord inzake de inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB. Op 15 juni jl. heeft hij dit nog eens dunnetjes overgedaan naar aanleiding van gerezen misverstanden.  

Lees verder Meer nieuws

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) geëvalueerd

Op 13 juni 2017 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW de stand van zaken ten aanzien van de evaluatie van de WVPS gepubliceerd. Er wordt een aantal knelpunten geconstateerd en oplossingsrichtingen aangegeven, die hieronder kort worden besproken. Inmiddels is al actie ondernomen om geconstateerde knelpunten aan te pakken. Vóór het einde van dit jaar worden de resultaten van de complete evaluatie en het kabinetsstandpunt hieromtrent verwacht.

Lees verder Meer nieuws

Weer nieuwe V&A’s inzake Wet Uitfasering PEB

Er zijn een 4-tal nieuwe V&A’s verschenen op www.belastingdienstpensioensite.nl. 023: de toelichting op het informatieformulier is wederom aangepast. 026: de uitreiking van een aangifte formulier Loonbelasting bij afkoop gaat ‘automatisch’. 030: pensioen mag – ook [...]

Lees verder Meer nieuws

Tussenevaluatie Wet Pensioenverevening voegt weinig toe

Op 13 juni verscheen een tussenevaluatie over de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De echte eindevaluatie komt eind dit jaar. De inhoud van deze tussenevaluatie is niet schokkend. Een aantal zaken ter info. Slechts 3 op de 100 kiezen voor conversie, 30% van met name jonge(re) [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioendiscussie gaat vooral over vervanging van het stelsel

De discussie over ons pensioenstelsel leidt de aandacht af van de vele veranderingen die al wel zijn doorgevoerd. Het gaat nu vooral over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog even voordat daar zichtbare resultaten uitkomen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de afgelopen tijd. Dat moet echt anders. Werknemers hebben al veel te kiezen. Juist nu zou de focus moeten liggen op een andere manier van communiceren: “helpende communicatie”.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief