Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Omzetbelasting of overdrachtsbelasting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep net als de rechtbank in eerste aanleg dat het verdedigen van de stelling dat overdrachtsbelasting is verschuldigd en wachten met naheffing overdrachtsbelasting geen strijd op levert met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Lees verder Meer nieuws

Verlies identiteit onderneming door grotere schaalomvang leidt tot stakingswinst

De Hoge Raad oordeelt dat de identiteit van een veeteeltbedrijf na overbrenging naar een nieuwe veehouderij in Duitsland niet hetzelfde is gebleven en dat daarom sprake is van staking van de onderneming en niet van voortzetting tegen een winstrecht.

Lees verder Meer nieuws

Overgangsrecht schenkingsvrijstelling eigen woning

De Staatssecretaris van Financiën beantwoord op verzoek van de vaste commissie voor Financiën vragen over veranderingen van de Successiewet  en het overgangsrecht voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een schenking voor een eigen woning

Lees verder Meer nieuws

Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds; 2. [...]

Lees verder Meer nieuws

Box 3 heffing ook over 2015 toegestaan

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de forfaitaire rendementsheffing van box 3 ook voor 2015 niet in strijd is met het EVRM

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief