Dynamisch in pensioenland

image_pdf

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Vragen & antwoorden inzake pensioen & echtscheiding en de ODV

Na contact met het CAP kan als volgt worden geconcludeerd inzake pensioen & echtscheiding en de ODV. Ook als partijen reeds gescheiden zijn kan alsnog gekozen worden om het (verevende) pensioen om te zetten in een ODV. De ex-partner ontvangt dan normaliter een onvoorwaardelijk eigen recht [...]

Lees verder Meer nieuws

100%-toets en 3%-staffels

Uit contact met het CAP blijkt inzake de 100%-toets en 3%-staffels het volgende. De 100%-toets (artikel 18a, lid 7 en lid 9 Wet LB (oud)) en de eventtoets (Bijlage IV en V van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7268 (hierna: het besluit)) zijn twee verschillende toetsen. Hierbij dat de [...]

Lees verder Meer nieuws

Het aanmelden van de ex-partner bij de pensioenuitvoerder is niet altijd noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een bijzonder partnerpensioen.

Eiser, hierna te noemen de man, is op 1 augustus 2009 in dienst getreden van Achmea en per die datum nam hij ook deel aan de pensioenregeling van Achmea. Hij woonde op dat moment ongehuwd niet geregistreerd samen met mevrouw A. In de samenlevingsovereenkomst is ten aanzien van het pensioen [...]

Lees verder Meer nieuws

Herziene V&A’s inzake pensioen in eigen beheer

Dit bericht betreft een signalering van de herpublicatie van een tweetal V&A's inzake PEB.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe versie informatieformulier Belastingdienst voor uitfasering PEB

Dit bericht betreft een signalering van de publicatie van een herzien informatieformulier inzake uitfasering PEB.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief