Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

DGA-pensioen in eigen beheer ‘afgeschaft’!

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk het achterste van zijn tong laten zien inzake het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders: hij wil ervan af! In antwoorden op de vragen die tijdens het kameroverleg zijn gesteld naar aanleiding van zijn brief van 17 december 2015  biedt

Lees verder Meer nieuws

DGA-pensioen ‘on hold’ en de ‘werknemerspensioenspagaat’.

Staatssecretaris Wiebes heeft uitstel gevraagd tot 23 maart a.s. om te overleggen met de Tweede Kamer met betrekking tot het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder in de eigen BV. In mijn column begin april kom ik uiteraard terug op het vervolg.

Lees verder Meer nieuws

Is de pensioenverzekeraar aansprakelijk als mijn werkgever de premies niet heeft betaald?

De verzekeraar heeft in elk geval een inspanningsplicht op grond van artikel 29 Pensioenwet. Maar voor verzekeraars gaat dit niet zo ver dat rechtsmaatregelen getroffen moeten worden tegen een premieachterstand van de werkgever.

Lees verder Meer nieuws

Beroepsmogelijkheden verantwoordingsorgaan Beroepspensioenfondsen onderzocht

Beroepspensioenfondsen kenden vroeger geen deelnemersraad. Bij de aanpassing van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen hebben verantwoordingsorganen, als opvolger van deelnemersraden, wél een beroepsmogelijkheden bij de Ondernemingskamer gekregen.

Lees verder Meer nieuws

CPB: minder pensioen, meer aflossing hypotheek

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in algemene zin geadviseerd, mede met het oog op de komende verkiezingen. Zij pleit voor een leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw in plaats van de gebruikelijke hoge doorsneepremie. Daardoor betalen jongeren veel pensioenpremie. Het CPB ziet liever dat dat geld wordt gebruikt voor aflossing hypotheek (of aanschaf eigen woning voeg ik daar aan toe). ook aflossing van de hele hypotheek acht zij niet nodig, de helft is voldoende.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief