Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Loonvordering partner DGA op BV toegewezen

Rechtbank Limburg oordeelt dat de loonvordering van de partner van de DGA op de BV ondanks de echtscheiding nog gewoon opeisbaar is.

Lees verder Meer nieuws

AFM waarschuwing voor toename boiler rooms

De AFM waarschuwt in een nieuwbericht over een verdubbeling van het aantal waarschuwingen voor boiler rooms.

Lees verder Meer nieuws

Geen ontslag vereffenaar erfenis

Rechtbank Den Haag wijst de aanvraag bij de rechtbank van het ontslag van een vereffenaar van een nalatenschap af, omdat die niet door de rechtbank is benoemd en een andere route voor veilig stellen van een goede vereffening van de nalatenschap gevolgd moet worden.

Lees verder Meer nieuws

Minder ontslagkosten langdurig zieken

Langdurig zieke werknemers houden recht op een transitievergoeding. De werkgever wordt voor deze kosten gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Met dit wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ingestemd. Hiermee wordt tegemoet

Lees verder Meer nieuws

Inwoonster België belasting- en premieplichtig

X woonde in 2008 en 2010 in België. Zij werkte in die jaren in dienstbetrekking bij een werkgever in Breda. X verricht haar werk in principe in Nederland (Breda). Zij stelt in deze zaak dat zij ook buiten Nederland arbeid heeft verricht en dat Nederland geen heffingsrecht heeft over de dagen [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief