Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Wetsvoorstel DGA-pensioen in eigen beheer: geen verrassingen

Zoals verwacht is het wetsvoorstel inzake het DGA-pensioen in eigen beheer vandaag op Prinsjesdag bekend geworden: de Wet uitfasering pensioen eigen beheer. Het geeft weinig tot geen verrassingen. Per 2017 kan er niet langer fiscaal gefaciliteerd pensioen in de eigen BV worden opgebouwd. Het opgebouwde pensioen mag tegen de fiscale waarde worden afgekocht of omzet in een Oudedagsverplichting (in plaats van Oudedagssparen eigen beheer; OSEB). Als daar niet voor wordt gekozen blijft het pensioen premievrij staan en wordt het te zijner tijd regulier uitgekeerd.

Lees verder Meer nieuws

Vaste daling bij variabele pensioenuitkering

DNB heeft een zogenaamde Factsheet gepresenteerd inzake 'Het toepassen van een periodieke vaste daling bij een variabele pensioenuitkering'.

Lees verder Meer nieuws

Prognosetafel AG2016 en fondsspecifieke correctiefactoren

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in [...]

Lees verder Meer nieuws

De koopkracht van uw pensioen

De wet pensioencommunicatie heeft ons opgeleverd dat het pensioenregister vanaf 2017 het ouderdomspensioen weergeeft op basis van drie scenario’s. Tot nu toe is onderbelicht dat het niet meer gaat om de nominale bedragen, maar om voor inflatie gecorrigeerde bedragen. Wat betekent dit en waar [...]

Lees verder Meer nieuws

Herpublicatie diverse V&A’s inzake toepassing artikel 32ba Wet LB 1964

Dit betreft een signalering van een herpublicatie van een drietal V&A's van het CAP

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief