Dynamisch in pensioenland

De pensioenmarkt blijft zich continu ontwikkelen. Diensten en producten dienen daarom steeds vernieuwd te worden. Het gaat immers om veel (pensioen)geld. Geld van DGA’s en pensioengerechtigden, die er op rekenen dat hún inkomen voor later perfect is geregeld. Akkermans & Partners ondersteunt daarbij. Zodat iedereen kan zorgen dat zijn toegevoegde waarde in pensioenland wordt geoptimaliseerd.

Over ons

Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken

Al eerder informeerde ik u over het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt 20 december. De reeds bekende 3 varianten zijn qua invulling niet veranderd. Het pensioen kan dus tegen de fiscale waarde [...]

Lees verder Meer nieuws

Schriftelijkheidsvereiste voor afwijken van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is het mogelijk om schriftelijk af te wijken van toepassing van deze wet. In dit artikel is het volgende opgenomen: “Bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de [...]

Lees verder Meer nieuws

Verschuiving van de aanvangsleeftijd van de pensioenopbouw is niet strijdig met artikel 1 van het eerst protocol bij het EVRM en het verbod van discriminatie

De SVB heeft op 7 april 2014 aan appellant (geboren in 1954) een pensioenoverzicht toegezonden, waarbij is aangegeven voor welke perioden appellant voor de AOW is verzekerd en wanneer appellant de AOW-leeftijd bereikt (in 2020). SVB heeft bij de vaststelling van het pensioenoverzicht artikel [...]

Lees verder Meer nieuws

KLM heeft niet de vrijheid om zich buiten de vakbond om te wenden tot de OR, om instemming te verkrijgen voor het vaststellen van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

Wat was er aan de hand? KLM heeft één OR ingesteld en pleegt met de Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers (VNV) de CAO voor vliegers op vleugelvliegtuigen af te sluiten. De uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen KLM en haar vliegers is door KLM ondergebracht bij Stichting [...]

Lees verder Meer nieuws

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

We zijn – al jaren – volop bezig met het nieuwe pensioenstelsel. Na de Perspectiefnota van staatssecretaris Klijnsma als reactie op de 4 SER-varianten (van collectief naar individueel) heeft het CPB nu onderzocht dat een collectief systeem tot (maximaal) 7% meer oplevert dan een [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief