Corporate Solutions

image_pdf

Vanuit Corporate Solutions adviseren en begeleiden wij bedrijven. Zowel werkgevers als – via de ondernemingsraad – werknemers.

Maar Corporate Solutions gaat verder. Kostenvergelijkingen opstellen, verzekeringsvoorwaarden en Service Level Agreements beoordelen. Verder onderhandelen wij met verzekeraars teneinde voor ú zo scherp mogelijk ‘in te kopen’.

Vaak gaat hierdoor de premie stevig omlaag: worden de voorwaarden flink beter. Juist door middel van structurele toetsing, garanderen wij dat uw regeling up-to-date is en in lijn met actuele vereisten uit wet- en regelgeving. Uw pensioenregeling is bij ons in juiste handen!

Corporate Solutions beschikt over alle Wft-vergunningen en staat geregistreerd onder nummer: 12011477

Toepassing socialezekerheidsregelingen bij werkzaamheden in twee lidstaten

Radosław Szoja (Szoja) is een Pools staatsburger die in Polen werkzaamheden anders dan in loondienst verricht. Hij is tevens in loondienst werkzaam in Slowakije. Volgens het Pools sociale verzekeringsorgaan is Szoja in Polen verzekerd voor de sociale verzekeringen en niet in Slowakije. De [...]

Lees verder Meer nieuws

Ziekte werknemer mag niet leiden tot lager dagloon en minder WW

Bij werknemers die ziek zijn geweest en het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen, mag het UWV bij baanverlies het dagloon niet lager vaststellen waardoor zij minder WW-uitkering ontvangen, aldus de CRvB , 19 juli 2017. Een werkneemster was geruime tijd ziek geweest, en had in het [...]

Lees verder Meer nieuws

Sectorindeling Wfsv; grondbedrijf ingedeeld in sector 1 (agrarisch bedrijf)

X (bv) verricht de volgende werkzaamheden: Aannemersbedrijf voor grond-, water en wegenbouw, groothandel in landbouwwerktuigen en grondverzetmachines, verhuur van grondverzetmachines, groothandel in zand en grind, slopen van gebouwen en installaties, uitvoeren van bodem saneringswerkzaamheden, [...]

Lees verder Meer nieuws

Werkneemster Europol heeft geen recht op uitbetaling heffingskortingen volksverzekeringen

X is in 2012 werkzaam voor Europol. Zij heeft van Europol een salaris genoten van € 41.392. Het salaris van X is vrijgesteld van inkomstenbelasting en zij is niet-premieplichtig voor de volksverzekeringen. X heeft ook nog een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 15.034. Bij het [...]

Lees verder Meer nieuws

Premie werkhervattingskas; specifieke regeling startende grote werkgever

X (bv) is in 2013 opgericht en heeft vanaf 1 januari 2014 verzekeringsplichtig personeel in dienst. De activiteiten van X zijn nieuw. Het te verwachten premieplichtig loon in 2014 bedraagt € 4.000.000. De vraag is of X ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief