Corporate Solutions

image_pdf

Vanuit Corporate Solutions adviseren en begeleiden wij bedrijven. Zowel werkgevers als – via de ondernemingsraad – werknemers.

Maar Corporate Solutions gaat verder. Kostenvergelijkingen opstellen, verzekeringsvoorwaarden en Service Level Agreements beoordelen. Verder onderhandelen wij met verzekeraars teneinde voor ú zo scherp mogelijk ‘in te kopen’.

Vaak gaat hierdoor de premie stevig omlaag: worden de voorwaarden flink beter. Juist door middel van structurele toetsing, garanderen wij dat uw regeling up-to-date is en in lijn met actuele vereisten uit wet- en regelgeving. Uw pensioenregeling is bij ons in juiste handen!

Corporate Solutions beschikt over alle Wft-vergunningen en staat geregistreerd onder nummer: 12011477

Is HR-manager bevoegd om toezeggingen te doen in het kader van een overeen te komen vaststellingsovereenkomst?

Reeds eerder schreef ik over de zorgplicht die op werkgevers, adviseur en uitvoerders rust om duidelijk en eenduidig te communiceren richting werknemers c.q. deelnemers. Onderhavige kwestie laat maar weer eens zien dat ook op de werkgever een duidelijke zorgplicht rust. Wat was er in deze [...]

Lees verder Meer nieuws

Ex-partner moet verplicht meewerken aan omzetting in een ODV

Rechtbank Amsterdam heeft in ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 geoordeeld dat een ex-partner verplicht moet meewerken aan de omzetting van zijn aanspraak op voorwaardelijk ouderdomspensioen. De Rechtbank overweegt daartoe onder andere: De rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en [...]

Lees verder Meer nieuws

ONL.NL: Expertvisie XXII – Theo Gommer – En pensioen is een langzaam vak….

In ieder geval wat de SER betreft. Ook de laatste deadline van 1 april hebben ze niet gehaald. VNO-NCW stelde: ‘Het is een complex vraagstuk, waarbij de kans op indexeren, risico op korten en vergrijzing de revue passeren”. Op de inhoud wilde men niet verder ingaan. Daar passen maar twee [...]

Lees verder Meer nieuws

Box 3 waarde verhuurde woningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belastingplichtige niet slaagt in het bewijs dat de leegwaarderatio niet moet worden gebruikt voor de vaststelling van de waarde.

Lees verder Meer nieuws

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief