Corporate Solutions

image_pdf

Vanuit Corporate Solutions adviseren en begeleiden wij bedrijven. Zowel werkgevers als – via de ondernemingsraad – werknemers.

Maar Corporate Solutions gaat verder. Kostenvergelijkingen opstellen, verzekeringsvoorwaarden en Service Level Agreements beoordelen. Verder onderhandelen wij met verzekeraars teneinde voor ú zo scherp mogelijk ‘in te kopen’.

Vaak gaat hierdoor de premie stevig omlaag: worden de voorwaarden flink beter. Juist door middel van structurele toetsing, garanderen wij dat uw regeling up-to-date is en in lijn met actuele vereisten uit wet- en regelgeving. Uw pensioenregeling is bij ons in juiste handen!

Corporate Solutions beschikt over alle Wft-vergunningen en staat geregistreerd onder nummer: 12011477

Data-analyse wijst uit: mensen hebben wél interesse in hun leven van later

Het kabinet heeft individuele keuzevrijheid over pensioen hoog in het vaandel staan. Maar de praktijk wijst uit dat werknemers niet of nauwelijks gebruikmaken van bestaande keuzemogelijkheden. Waarom? Werknemers denken vaak dat ze niet de juiste keuzes kunnen maken. En dus kiezen ze maar niets.

Lees verder Meer nieuws

Leidt de opschuiving van de AOW leeftijd tot een onevenredige zware last?

Met ingang van 1 januari 2013 is artikel 7a AOW ingevoerd, als gevolg waarvan de aanvangsleeftijd van de pensioenopbouw en de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs zijn verhoogd. Door deze verhoging vangt de AOW-leeftijd later aan. Dit kan financiële problemen geven. Zo ook voor eiseres in [...]

Lees verder Meer nieuws

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid is toch geen gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding.

In de kwestie waarover Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich op 18 december 2017 (en bij tussenvonnis op 30 oktober 2017) heeft uitgelaten, moest beoordeeld worden of premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid een gelijkwaardige voorziening is in het kader van de transitievergoeding. [...]

Lees verder Meer nieuws

Verder kijken na uitfasering pensioen in eigen beheer

Veel adviezen zijn of gericht op de ondernemer of op zijn onderneming, maar er is altijd behoefte om verder te kijken en een advies vanuit verschillende kanten te belichten. Keuzes in de onderneming kunnen de ondernemer ook privé raken en andersom. Een goed voorbeeld van verder kijken als adviseur is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Lees verder Meer nieuws

Circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

Eindelijk is bekend hoe de Belgische belastingdienst omgaat met afkoop van pensioen in eigen beheer en de omzetting in een Oudedagsverplichting (ODV) van in Belgie woonachtige DGA’s. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ingegane en niet ingegane pensioenen in combinatie met het wel of

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief