PensioenCommunicatieTool

image_pdf

U als werkgever en uw zorgplicht
Binnen de civiele zorgplicht van u als werkgever, speelt het ‘goed werkgeverschap’ een centrale rol.
Onder deze vangnetconstructie vallen eigenlijk alle verantwoordelijkheden van iedere werkgever jegens zijn werknemers.
Verwachtingen die zijn opgeroepen én afspraken die zijn gemaakt, passen in belangrijke mate binnen het verwachtings-/vertrouwensbeginsel.
Waar bovenop het zorgvuldigheidsbeginsel het uitsluiten van ruis binnen verwachtingen en afspraken beoogt.

Uw zorgplicht en pensioen
Pensioen is feitelijk loon; uitgesteld loon en daardoor wil pensioen nog wel eens buiten de scope van de werkgeversplicht komen te vallen.
Vooral ook omdat vaak wordt verondersteld dat de verzekeraar of het pensioenfonds ‘alles goed regelt’.

Nou, u als werkgever doet de pensioentoezegging, u maakt de onderliggende afspraken met uw werknemer en u dus, bent volledig verantwoordelijk.

En juist in de huidige turbulente pensioenwereld, dient u als werkgever extra alert te zijn.
Denk aan pensioenen die worden afgestempeld, premies die worden verhoogd, aanspraken die worden verlaagd, beleggingen die laag renderen, de toename van levenskansen waardoor pensioenen omlaag gaan, of indexaties die vervallen.

Kortom heel veel pensioenonzekerheid, en derhalve allemaal ontwikkelingen die de zorgplicht van u als werkgever continu onder druk zetten.

Optimale pensioencommunicatie met uw werknemers is vandaag de dag een absolute ‘must’.

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie

U en de PensioenCommunicatieTool
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie, gelden voor u als werkgever zware impliciete verplichtingen op het gebied van pensioenen. Voor u als werkgever is het – bezien vanuit uw zorgplicht jegens uw werknemers – van eminent belang deze nieuwe verplichtingen goed te kennen. U dient – volgens de gezaghebbende Stichting van de Arbeid – zelfs een “spilfunctie” te vervullen bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van uw werknemers.
Ook heeft u een informatieplicht aan uw werknemers over de inhoud (dus toezeggingen, rechten en plichten, aanspraken et cetera) van de pensioenregeling.

Verplichtingen, die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling.
Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een –verzekeraar of een PPI.

Binnen de pensioencommunicatie staan bovendien de persoonlijke omstandigheden (life events) van uw werknemers centraal. Veelal op individueel niveau.
Denkt u hierbij – onder andere – aan echtscheiding, ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, samenwonen.
Maar ook eerder stoppen met werken, langer doorwerken, deeltijdpensioen, uitruilpensioen, en effecten hoog/laag pensioen, vallen onder de werking van de informatieverplichting.

En deze informatie over alle live events dient correct, evenwichtig en vooral ook duidelijk voor uw werknemers te zijn.

Een voor werkgevers – als niet-pensioendeskundigen – nagenoeg onmogelijke ‘opdracht’ van de wetgever.
Waarbij het aansprakelijkheidsrisico, dat voortvloeit uit uw zorgplicht, zeker serieus te noemen is.

De PensioenCommunicatieTool (PCT)
De PCT ondersteunt u binnen deze opdracht!
De PCT is vernieuwend, sophisticated én meer dan compleet! Met onder andere:

 • Exacte inregeling van de lopende pensioenregeling, met jaarlijks een actualisering, én een controle op de verplichtingen van de uitvoerders.
 • Regeling gestuurde content:
  • Pensioen 1,2,3 (wettelijk verplicht)
  • Life Events
  • Veel gestelde vragen
  • Downloads
  • Pensioen/Belegging ABC
  • Filmpjes (life event gedreven)
 • Zeer uitgebreide Pensioenplanner, inclusief:
  • 1ste, 2de en 3de pijler
  • Koppeling mijnpensioenoverzicht.nl
  • Scenario’s
  • Doorrekenen verzekerings- en bankspaaroplossingen
  • Call to action gestuurd
  • Opslag van de berekeningen
 • Algemene pensioencontent
 • Inlogfunctionaliteit (beveiligd)
 • Look & feel van u als werkgever
 • Nieuwsbrieven
 • Event driven koppeling voor pro-actieve informatie
 • Koppeling met uitvoerder (indien toegestaan door uitvoerder en op termijn)

En toch heel eenvoudig: heel communicatief; heel instructief.

Meer informatie
Meer weten over deze sophisticated Pensioencommunicatie oplossing?
Stuur ons dan een bericht via ons antwoordformulier of bel ons op 013-5 427 400.