Pensioenmagazines

image_pdf

Als het gaat om pensioen zijn de belangen groot en zullen werkgever, OR en HR deze belangen samen moeten invullen en behartigen.

Vraagstukken als solidariteit, generatiekloof, verplichtstelling en transparantie, worden steeds actueler. Er komt meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers met ook meer individuele keuzemogelijkheden. Deze keuzes hebben uiteraard gevolgen en dus moet er beter gecommuniceerd worden.

De rol van de OR wordt daarom belangrijker dan ooit. Niet alleen bij verzekerde pensioenregelingen, maar ook bij pensioenregelingen uitgevoerd door bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen. En voor, tijdens en na al deze aanpassingen moet de werkgever op grond van de Wet Pensioencommunicatie zorgen voor perfect communicatie over pensioen.

De rol van HR zal daarom ook fors toenemen.

Uw collega’s rekenen op ú. Op uw rol als ‘goed’ werkgever, deskundige OR en vaardige HR.

Daarom Onderneming+Pensioen! Het kosteloze Pensioenmagazine van Akkermans & Partners.

De vaste rubrieken bestaan uit:

Redactioneel, Juridisch, Fiscaal, Arbeid & Pensioen, Pensioenfondsregelingen, Verzekerde regelingen (beleggingen), Vakartikel, Praktijkvraag van de maand, Maatschappelijk/Sociaal en 3e Pijler ‘pensioen’.

De vaste redactie bestaat uit:

  • Mr. B.F.M. Evers MPLA (Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • mr. H.M.J. van den Hurk (partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • J.M. van Harten MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Legal & Advice)
  • P.M. Van Ravenzwaaij MPLA (JAN© Pensioenadviseurs)
  • Mr. P.A. Ter Beest MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Pensioen Netwerken)
  • Drs. D.M. Wildemans MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Legal & Advice)
  • Mw. ing. K.M.H. Brands Bec MPLA
  • Eindredacteur: Drs. J.C.G. Swagten CPL (Hermés Exameninstituut / Oysterwyck Hogeschool)
  • Hoofdredacteur: Mr. J.T. Gommer MPLA (Directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners /partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten / Voorzitter Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen)

Verder zult u regelmatig gespecialiseerde gastredacteurs ‘aan het woord’ zien.

Inkijk exemplaar
Voor een voorbeeld van het pensioenmagazine Onderneming+Pensioen, kunt u in het rechtermenu een inkijk exemplaar downloaden.

Abonneren
Onderneming+Pensioen is kosteloos! U ontvangt het 6 keer per jaar digitaal. Om uw abonnement te bestellen, klikt u in het rechtermenu.