OR+Pensioen

image_pdf

Waarom een apart magazine voor Ondernemingsraden ?

Als het gaat om pensioen wordt de rol van de OR steeds belangrijker. En omdat de komende jaren er nog veel meer gaat gebeuren in pensioenland. De pensioenleeftijd gaat nog verder omhoog, werkgevers blijven – terecht? – kien op pensioenkosten. Vraagstukken als solidariteit, generatiekloof, verplichtstelling, transparantie, worden steeds actueler. Er komt meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers. Er moet dus ook meer én beter gecommuniceerd worden. Uw rol als OR wordt daarom belangrijker dan ooit. Niet alleen bij verzekerde pensioenregelingen, maar ook bij pensioenregelingen uitgevoerd door bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen.

Daarom vanaf nu iedere 2 maanden OndernemingsRaad+Pensioen.
Met vaste rubrieken, vaste redacteuren die úw ‘taal’ spreken!

Mijn taak als hoofdredacteur is de praktische vertaalslag en kwaliteit te bewaken en in mijn ‘redactioneel’ u – en ook uw werkgever – te prikkelen en aan het denken te zetten. En dat gaat mij zeker lukken!

Uw collega’s rekenen op u. Op uw rol als OR én op uw pensioenkennis daarbij. Met OndernemingsRaad+Pensioen bent en blijft u helemaal bij!

Theo Gommer, hoofdredacteur

De vaste rubrieken en redactie bestaan uit:
Redactioneel, Interview, Juridisch, Fiscaal, Arbeid & Pensioen, Pensioenfondsregelingen, Verzekerde regelingen (beleggingen), Vakartikel, Praktijkvraag van de maand, Maatschappelijk/Sociaal, 3e Pijler ‘pensioen’ en Agenda.

De vaste redactie bestaat uit:

  • Mw. Mr. B.F.M. Evers MPLA (Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • Mw. mr. H.M.J. van den Hurk (partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • J.M. van Harten MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Legal & Advice)
  • P.M. Van Ravenzwaaij MPLA (JAN© Pensioenadviseurs)
  • Mr. P.A. Ter Beest MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Pensioen Netwerken)
  • Drs. D. Wildemans MPLA (Associate Partner Akkermans & Partners Legal & Advice)
  • Eindredacteur: Drs. J.C.G. Swagten CPL (Hermés Exameninstituut / Oysterwyck Hogeschool)
  • Hoofdredacteur: Mr. J.T. Gommer MPLA (Directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners /partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten / Voorzitter Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen)

Verder zult u regelmatig gespecialiseerde gastredacteurs ‘aan het woord’ zien.

Een exemplaar van OR+Pensioen inkijken? Rechts vindt u de inkijkexemplaren.

Bestellen?
OR+Pensioen is kosteloos! U ontvangt 6 keer per jaar digitaal OR+Pensioen.

Om uw abonnement te bestellen, klikt u op bestellen.