Werkgever & Pensioen

image_pdf

Pensioenadvisering én bemiddeling is aan strikte regelgeving onderhanden. De richtlijnen van de AFM bepalen op welke wijze er geadviseerd dient te worden. Dit alles vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Naast het feit dat wij vanuit onze disciplines Software en Knowlegde hiervoor speciale software ontwikkelen en opleidingen verzorgen voor de adviserende markt, begeleiden wij ondernemingen/werkgevers bij de pensioenregeling voor hun werknemers.

Dit verzorgen wij op basis van vijf stappen.

Inventariseren
Tijdens een inventarisatiegesprek, inventariseren wij uw wensen en doelstellingen met betrekking tot de pensioenregeling. U bepaalt hierbij welke en hoeveel risico’s u wilt of kunt dragen. Of wilt verzekeren. Op basis hiervan stellen wij uw klantprofiel samen.

Analyse
Alle informatie uit de inventarisatie, is de basis voor de analyse. In de analyse onderzoeken wij welke verzekeringsoplossingen het beste aansluiten bij uw wensen en doelstellingen. Volledig onderbouwd middels een zogenaamd productkenmerkenvergelijk. Daarnaast toetsen wij onder andere de betaalbaarheid en rekenen wij de pensioenlasten voor u door.

Advisering
De inventarisatie en de analyse leiden uiteindelijk tot ons advies over welke soort pensioenregeling en pensioenproducten het beste aansluiten bij u. Alles uiteengezet in een helder en begrijpelijk rapport. Beargumenteerd en voorzien van de bijbehorende onderbouwingen.
De beslissing is vanzelfsprekend aan u. Uw uiteindelijke keuze zullen wij conform de richtlijnen van de Wft vastleggen in het definitieve advies.

Bemiddeling
Naar aanleiding van het advies, heeft u een keuze gemaakt van welke pensioenproducten u een offerte wenst te ontvangen. Dit kunnen producten zijn van een verzekeraar, PPI of een APF. Wij zullen minimaal 3 offertes voor u uitwerken en in een overzichtelijk format zetten. Zodat u eenvoudig de offertes kunt vergelijken.

Na uw definitieve keuze voor een pensioenproduct, zullen wij de bemiddeling in gang zetten, de definitieve (juridische) stukken aan u voorleggen en met u bespreken.

Nazorg & Beheer
Het is belangrijk dat uw pensioenregeling aan blijft sluiten bij de actuele fiscale en juridische wetgeving. Daarnaast dienen bepaalde zaken jaarlijks getoetst te worden. Zoals de betaalbaarheid, de ontwikkelingen van de beleggingen gekoppeld aan de doelstellingen, wijzigingen in werkzaamheden et cetera. Zodat uw pensioenregeling altijd naadloos blijft aansluiten en dat u als werkgever blijft voldoen aan uw verplichtingen richting uw werknemers.

U bepaalt zelf hoe de nazorg van uw pensioenregeling wordt vormgegeven. Op basis van uw wensen, stellen wij een samenwerkingsovereenkomst op waarin alle afspraken en verwachtingen worden vastgelegd. Zodat wij u de (na)zorg van uw pensioenregeling uit handen kunnen blijven nemen.

Overige diensten
Naast het begeleiden en bemiddelen van pensioenregelingen, kunnen wij u ondersteunen met de onderstaande diensten:

  • het implementeren van de noodzakelijke pensioenwijzigingen als gevolg van wijzigende wetgeving (Europees, fiscaal, sociaal, civieljuridisch);
  • macro-economische waarderingen (IFRS / RJ271 / marktrentewaardering);
  • harmonisaties en uniformering van regelingen als gevolg van fusies, overnames en management buy outs;
  • toetsing betaalbaarheid bestaande pensioenregelingen;
  • procurement van pensioenregelingen;
  • kostenbeheersingsanalyses/premiebesparingen;
  • toetsing premierekening courant (rekening courant controle);
  • toetsing marktconformiteit van de toezegging, alsmede toetsing van de gehanteerde kostenopslagen;
  • second opinions op bestaande regelingen;
  • begeleiding bij aansluiting Bedrijfstakpensioenfondsen.

Meer informatie
Geïnteresseerd in wat wij voor ú kunnen betekenen? Stuur ons dan een bericht via ons
antwoordformulier of bel ons op 013-5 427 400.