Wiebes-scenario (tot 31-12-2017 kosteloos)

image_pdf

Nu de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ‘definitief’ is, dienen alle DGA -dossiers in behandeling genomen te worden.
Immers, alle mogelijke scenario’s dienen doorgerekend te worden en er zijn deadlines te halen!

Hiervoor kunt u perfect de Wiebes-scenario module inzetten.

Het Wiebes-scenario is een modulaire uitbreiding op DIA Start en DIA Next, maar is standaard opgenomen in de pakketsamenstelling DIA Pro en DIA Suite.
Uiteraard is de module ook los te bestellen.

Inhoud Wiebes-scenario
Binnen het Wiebes-scenario zal het complete adviestraject opgenomen worden. Concreet betekent dit dat de diverse Wiebes oplossingen in één keer doorgerekend worden.
Hierbij gaan wij uit van twee uitgangspunten:

 • Wat kun je doen met de opgebouwde aanspraken? Met ingegane pensioenen?
  • afkopen;
  • omzetten;
  • premievrij laten staan;
  • verwerking verzekerde regelingen;
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomstige opbouw van een toekomstvoorziening?
  • verzekeringsproduct afsluiten;
  • netto sparen;
  • winstreserve in eigen beheer aanhouden.

De automatische doorrekeningen zullen hierbij niet alleen gericht zijn op afkoop, maar ook op de berekening van de aanspraken en liquiditeiten. Nu én in de toekomst.
Met betrekking tot de verzekeringsproducten, zijn er een aantal DGA- en ORV producten aan DIA gekoppeld. Zodat de verzekeringsconsequenties direct doorgerekend worden.

Deze producten worden eveneens aan Advantage gekoppeld, zodat indien gewenst, direct het Wft-proces gestart kan worden.

Rapport & juridische documenten
Vanzelfsprekend wordt het Wiebes-scenario voorzien van uitgebreide en voor de klant duidelijke, overzichtelijke en leesbare rapporten. Voorzien van de nodige grafieken.

Wat betreft de juridische documenten, kunnen de volgende documenten gegenereerd worden via onderstaande programma’s:

Overige kenmerken

 • Wiebes-dashboard: hiermee heeft u volledig inzicht in de statussen van al uw dossiers. Bijvoorbeeld in welke fase een dossier zicht bevindt, wanneer er actie ondernomen dient te worden of om te bepalen welke dossiers u als eerste op wenst te pakken. Een gekoppelde managementrapportage verschaft u inzicht in uw DGA-portefeuille;
 • Bulkimport: importeer eenvoudig en snel alle te behandelen Akkermans & Partners dossiers uit het Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde. Bij de import worden de dossier geautomatiseerd aangemaakt;
 • Excel-export: exporteer alle berekeningen en sub berekeningen naar Excel, zodat u volledig inzicht heeft in de totstandkoming van de resultaten;
 • de jaarlijkse investering voor het Wiebes-scenario, bedraagt € 400,-. Tot 31/12/2017 kosteloos!
 • zijn al uw DGA-dossiers omgezet, dan zegt u uw licentie op het Wiebes-scenario gewoon op;
 • om de efficiëntie te optimaliseren, kunnen de dossiers uit het Pensioenprogramma ingelezen worden;
 • DIA FP kent een licentiemodel op basis van aantallen dossiers. Voor het Wiebes-scenario kunt u een onbeperkt aantal dossiers aanmaken;
 • de modulaire uitbreiding is real time vanuit de software te bestellen. Beschikt u over DIA Pro of DIA Suite, dan wordt de module automatisch toegevoegd.

*Om de juridische documenten te kunnen generen, dient u te beschikken over de betreffende programma’s.