Wiebes-deadlines

image_pdf

Het Wiebes-scenario vergt tijd én er zijn deadlines te halen!
Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer is bekend. Gezien de inhoud móet iedere DGA in 2017 geadviseerd worden. Anders is de optie afkoop mét een korting van maar liefst 34,5% verkeken. Het hele adviestraject vergt echter nogal wat tijd, daarnaast zijn er ook diverse deadlines te halen!

Het is dus goed om niet alleen te kijken naar de inhoudelijke kant, maar ook naar de timeline.

Wat moet u nog doen voor 1 juli 2017
Voor 1 juli 2017 moet een lopende pensioentoezegging premievrij worden gemaakt. Gezien de ‘krappe tijd’ tussen het definitieve wetsvoorstel en 1 juli 2017, is het goed om alle lopende pensioentoezeggingen én in beeld te hebben én al de overeenkomst inzake het premievrij maken op te maken, zodat deze snel getekend kan worden. Nu al premievrij maken per 1 juli 2017 kan natuurlijk ook.

Verder moet u voor 1 juli 2017 een keus maken om eventueel verzekerd pensioen terug te halen naar de eigen BV. U kunt dan daarna in 2017 e.v. beslissen of u wilt afkopen, omzetten of premievrij laten staan. Het voordeel van het terughalen is onder andere dat de nieuwe Oudedagsverplichting een (bancaire) lijfrente kan worden en dus ook (deels) tijdelijk kan worden uitgekeerd. Hiermee maakt u van een levenslange (pensioen)voorziening een mogelijke tijdelijk lijfrente. Dat kan interessant zijn.

Gezien de ‘drukte’ die zal ontstaan bij verzekeraars is het advies om daar dus zeer snel mee aan de slag te gaan. In ieder geval moet dus voor 1 juli 2017, het verzoek worden gedaan aan de verzekeraar. Bij voorkeur moet de verzekeraar dan ook bevestigen dat zij akkoord is, zodat alleen de administratieve afhandeling en de feitelijk overdracht nog hoeft plaats te vinden. Nog beter is het om het kapitaal voor 1 juli 2017 al over te dragen naar de eigen BV!

Tot slot is het verstandig om alle DGA’s zodanig in kaart te hebben, dat u precies weet welke DGA u als eerste in 2017 moet benaderen en welke wellicht op een later tijdstip. Het is natuurlijk goed om álle DGA’s zo snel mogelijk te informeren over de definitieve wetswijzigingen.

Wat moet u doen in 2017
Wilt u gebruik maken van de maximale korting dan moet het pensioen in 2017 worden afgekocht. Het hele adviestraject zal dus (ruim) voor het eind van het jaar afgerond moeten zijn. Daarnaast is van belang, dat zolang niet wordt afgekocht of omgezet in en Oudedagsverperlichting, de voorziening actuarieel opgerent moet worden, op basis van 4% rente en sterfte. Als het pensioen echter wordt omgezet in een Oudedagsverplichting, dan hoeft vanaf dat moment de voorziening slechts te worden opgerent met de veel lagere marktrente, van momenteel minder dan 1%. Dat scheelt in een jaar tijd op een voorziening van b.v. € 500.000 al snel een kleine € 20.000 aan voorziening.

Inhoud
Vanuit de inhoudelijke kant moet natuurlijk niet alleen perfect geïnventariseerd worden wat een DGA aan pensioen heeft. Daarnaast zijn ook zaken als:

  • BV-structuur/-eigendomsverhoudingen;
  • jaarrekening/IB-aangifte;
  • externe verzekeringen;
  • huwelijkse voorwaarden/echtscheidingsconvenant;
  • aanvullende info: overige voorzieningen, risicoverzekeringen, hypotheek;
    van relevant belang.

Gezien de diverse opties, moet een DGA vervolgens mijns inziens in eerste instantie over alle opties worden geïnformeerd.
Dat zal vervolgens zorgvuldig toegelicht moeten worden aan de DGA én diens partner.
Daarna zullen pas definitieve keuzes gemaakt kunnen worden, die ook weer zorgvuldig vastgelegd en gecommuniceerd moeten worden.
Vervolgens moeten er meerdere overeenkomsten worden uitgewerkt en getekend, eventuele aanvullende verzekeringen worden aangepast of aangegaan – of juist beëindigd.

Al met een stevige adviesklus, die eerder meer, dan minder dan 10 uur vergt. Mede gezien de deadlines die er zijn betekent dat, dat alle DGA-adviseurs nú al aan de slag moeten met inventarisatie welke DGA’s wanneer én hoe geadviseerd moeten worden.

Kortom, een forse, maar gelukkig wel leuke adviesklus! Die uiteraard daarna naadloos over moet gaan (met behulp van DIA FP) in financiële planning voor de DGA!

Een klus die u perfect kunt klaren met het Wiebes-scenario!

Terug naar het Wiebes-scenario