Knowledge

Onder Akkermans & Partners Knowledge hangen de volgende producten en diensten:

• Oysterwyck Hogeschool
• E-learning
• Financial Management opleidingen
• Pensioenopleidingen (bovenwettelijk)
• Gebruikerstrainingen Software
• Wft opleidingen
• Wft examens
• Wft Actueel

Zo’n 30 jaar ervaring zet ons op voorsprong. Onder andere door onze internationaal erkende Bachelor- en Mastertitels (NVAO geaccrediteerd). En door haar nauw op de praktijk aansluitende opleidingen, waarbij kennis onmiddellijk in de praktijk kan worden ingezet.

Akkermans & Partners Knowledge is ISO gecertificeerd en Cedeo erkend. Klanten waarderen ons met 93,7%!


Verbod op reclame-uitingen voor schadelijke financiële producten

De AFM consulteert de markt over een wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft om reclamebepaalde financiële producten te kunnen verbieden.

Lees verder Meer nieuws

Verhuurdersheffing niet strijdig met EVRM

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de verhuurdersheffing niet in strijd is met het EVRM en het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel.

Lees verder Meer nieuws

Waardering verhuurd pand bij einde terbeschikkingstelling

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een pand bij het einde van de terbeschikkingstelling gewaardeerd moet worden tegen de huurwaarde, ook als die terbeschikkingstelling volgt op al eerder gebruik door de huurder.  

Lees verder Meer nieuws

Verhuur meer dan 23 studentenpanden toch box 3

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat ook de verhuur van 23 studentenpanden toch in box 3 belast is, omdat geen sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Lees verder Meer nieuws

Toename meerderjarigen onder bewind

De Raad voor de rechtspraak publiceert cijfers over het aantal meerderjarigen onder bewind en doet aanbevelingen hiervoor.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief