Knowledge

image_pdf

Onder Akkermans & Partners Knowledge hangen de volgende producten en diensten:

• Oysterwyck Hogeschool
• E-learning
• Financiële Planning opleidingen
• Pensioenopleidingen (bovenwettelijk)
• Gebruikerstrainingen Software
• Wft opleidingen
• Wft examens
• Wft Actueel

Zo’n 30 jaar ervaring zet ons op voorsprong. Onder andere door onze internationaal erkende Bachelor- en Mastertitels (NVAO geaccrediteerd). En door haar nauw op de praktijk aansluitende opleidingen, waarbij kennis onmiddellijk in de praktijk kan worden ingezet.

Akkermans & Partners Knowledge is ISO gecertificeerd en Cedeo erkend. Klanten waarderen ons met 96,7%!

Codificatie verval tijdklemmen voor BHW-kapitaalverzekering per 1-1-2018

Dit artikel betreft een samenvatting van een onderdeel van het wetsvoorstel OFM 2018.

Lees verder Meer nieuws

Verhaalsvordering op huwelijksgemeenschap

De Hoge Raad oordeelt dat als een partner een vordering tot terugneming, een reprise, uit de gemeenschap van goederen heeft de helft van wat niet uit de huwelijksgoederengemeenschap voldaan kan worden, kan verhalen op het privévermogen van de andere partner.

Lees verder Meer nieuws

Uitgangspunten DNB governance onderzoeken

De governance van pensioenfondsen is onderdeel van het toezicht door DNB. De toezichthouder heeft meerdere keren onderzoek hiernaar gedaan. DNB heeft recent enkele uitgangspunten geschetst die voor deze onderzoeken worden gebruikt. De uitgangspunten omvatten het volgende. Gedeeld beeld: dit [...]

Lees verder Meer nieuws

Aankoop aandelen na onvoldoende saldo

 De Geschillencommissie van het KiFiD oordeelt dat een bank een aankooporder bij onvoldoende saldo op de bankrekening niet mag uitvoeren en aansprakelijk is voor geleden koersverlies en rente als dit toch is gebeurt.

Lees verder Meer nieuws

Kennen deelnemersprofiel steeds belangrijker

De discussie over een nieuw pensioenstelsel wordt al snel ingewikkeld, door vraagstukken over solidariteit, flexibilisering van de arbeidsmarkt, indexatiezekerheid en onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen. Deze onderwerpen zijn ook ingewikkeld. De vraag of pensioeninkomen op de [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief