Certified Counsel Financial Planning

image_pdf

DGA financiële planning is steeds meer een nieuwe én lucratieve adviespraktijk geworden.

Geen financiële planning gestuurd vanuit de hypotheek, maar echt financiële planning gericht op de DGA, IB-ondernemer, Statutair directeur en werknemers met hogere inkomens.
Waarbij kennen én kunnen op hoog niveau van belang is.

De Certified Counsel Financial Planning (European Qualification Framework niveau 7/HBO) is een nieuwe (8-daagse) opleiding op dit specifieke kennisgebied.
De perfecte follow-up op de leergang FFP, met als doel de adviseur op integratieve wijze een serieuze verdieping te geven. Om het kennen én kunnen naar een nog hoger niveau te brengen.

Versterkt door DIA, een financiële planning specifieke, sophisticated software- applicatie waarmee ú in staat wordt gesteld om snel, efficiënt, foutloos, gebruikersvriendelijke én – natuurlijk – doelgericht te adviseren.

Leerdoelen
Na afloop van de leergang Certified Counsel Financial Planning heeft u diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van financiële planning  voor de DGA en IB-ondernemer. U bent in staat om – met de inzet van de DIA FP applicatie – zelfstandig complexe vraagstukken en berekeningen te behandelen en uw relatie volledig, efficiënt en optimaal hierover te adviseren en te communiceren.

Experience Course
Vanaf maart 2018 ‘draaien’ we onze tweede leergang van de Counsel.
Onze zogenaamde Experience Course.

Bent u een van de eerste 7 deelnemers, dan komt u hiervoor in aanmerking.
U ontvangt 30% korting op de reguliere investering van € 3.000,00! Uw tegenprestatie? Een uitgebreide evaluatie van de Counsel, zodat we nog beter kunnen verfijnen! Goede deal toch?

Waarom de Counsel?

 • Adviseren in een nichemarkt.
 • Adviseren op topniveau.
 • Diploma afgegeven door een erkende hogeschool.
 • De manier om úw uurtarief een boost te geven!
 • U onderscheidt zich ten opzichte van uw concullega’s.
 • 30% voordeel door middel van de Experience Course.
 • 30% voordeel bij de aanschaf van DIA Financiële Planning.

Vrijstelling?
Binnen de Certified Counsel Financial Planning kennen wij vrijstellingsmogelijkheden. Of een deelnemer hiervoor in aanmerking komt, wordt beoordeeld door de toelatings-/examencommissie.

Docenten
Alle docenten verbonden aan de Certified Counsel Financial Planning zijn direct of indirect verbonden aan de dagelijkse beroepspraktijk van financiële planning  advies. Zij zijn hierin experts en fungeren als rolmodel. Daarnaast is een groot aantal van hen verbonden aan één of meerdere universiteiten en beschikt over toonaangevende nationale en internationale ervaring.

E-learning
De Certified Counsel Financial Planning is ook in een e-learning variant te volgen.
Uw investering bedraagt dan € 145,00 per module, inclusief het examen!

Wat behandelen we tijdens deze achtdaagse ‘counsel FP’?

Dag 1 Vermogensmanagement – Inleiding
Docent: Ramón Wernsen, FFP, MFP, CF

Vermogensmanagement:

 • Refreshment
 • Inventarisatie.
 • Inleiding vermogensmanagement.
 • Wat is vermogensmanagement?
 • Hoe om te gaan met onverwachte ontwikkelingen?
 • Asset Liability Management (ALM) en scenarioanalyse.

Dag 2 Vermogensmanagement – Beleggingstechnisch
Docent: Prof. dr. Marc de Ceuster

Vermogensmanagement:

 • Behavioral Finance:
  • Welke psychologische en sociologische factoren spelen bij de beslissingen van klanten?
 • Behavior Gap.
 • Klantvertrouwen.
 • Risicorendementsanalyse in het financiële plan:
  • Values-based financiële planning.
  • Life cycle.
  • Best Practices.

Dag 3 Vermogensmanagement – Juridische en fiscale aspecten
Docent: Mr. Marcel van Kooten, FFP, MFP, CFP

Vermogensmanagement:

 • Vermogensbestanddelen: Beleggingen, pensioen, eigen woning, onderneming.
 • Externe gebeurtenissen: Renteontwikkelingen, Inflatie, Deflatie.
 • Persoonlijke gebeurtenissen: overlijden, echtscheiding, ontslag.
 • Verhouding verschillende vermogensbestanddelen ingeval van veranderende omstandigheden.
 • Wensen, doelen en nachtmerries klant.
 • Fiscale en (civiel)juridische spelregels.
 • Klantscenario’s.
 • Integratie vermogensbestanddelen.
 • Liquiditeitsbegroting.
 • Verzilvermogelijkheden Eigen Woning.

Dag 4 Toekomstvoorzieningen
Docent: Drs. David Wildemans MPLA

Verdieping toekomstvoorzieningen:

 • Driepijlermodel.
 • Sociale vangnetten.
 • Sociale zekerheidswetgeving voor de DGA en IB-ondernemer.
 • Pensioen.
 • Pensioenopbouw.
 • Pensioentekort.
 • Pensioen en de directeur-grootaandeelhouder: vrijwillig, verplicht, uitfasering EB.
 • Pensioen en de IB-ondernemer: vrijwillig, verplicht.
 • Levensverzekeringen.
 • FOR, jaarruimte, reserveringsruimte en stakingswinst.
 • Lijfrente in de winstsfeer en waardering lijfrenteverplichting.

Dag 5 Estate planning voor de ondernemer
Docent: Mr. Theo Hoogwout

 • Huwelijksgoederenrecht ondernemer.
 • Erfrecht ondernemer.
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Inkomstenbelasting.
 • Bedrijfsopvolging en Successiewet.
 • Waardering onderneming:
  • Welke waardebepalingstechnieken zijn er?
  • Voor welke kies je en waarom?
  • Hoe integreer je de actuele of uitgestelde ondernemingswaarde(n) in het Financial Managementadvies?
 • Estate planning over de generaties heen.
 • Inleiding internationale Estate planning ( NL-België en NL Duitsland).

Dag 6 Ondernemen en bedrijfsopvolging
Docent: Eric Frencken

 • Financierbaarheid overname.
 • De ondernemer en de fiscale winstberekening:
  • Verschil commerciële en fiscale balans en verlies- en winstrekening.
  • Wat zijn fiscale reserves en voorzieningen?
  • Winst uit het buitenland.
 • Vennootschapsbelasting voor de financieel planner:
  • Deelnemingsvrijstelling.
  • Fiscale eenheid.
  • Grensoverschrijdende vennootschapsbelasting.
  • Dividend uit het buitenland.

Dag 7 en 8 Efficiënt schrijven, presenteren en evalueren financieel plan
Docenten:  Drs. Jelle van den Berg en Ramón Wernsen FFP, MFP, CFP

 • Efficiënt schrijven, presenteren en evalueren financieel plan.
 • Casuïstiek.
 • Integratie van de verschillende onderdelen financiële planning:
  • Onderlinge effecten van toekomstvoorzieningen en ‘vrije’ beleggingen;
  • Vermogensstructurering directeur-grootaandeelhouder;
  • Grensoverschrijdende financiële planning.
 • Rollenspel met de klant:
  • Rollenspelen met acteurs;
  • Hoe bouw je een relatie voor het leven?
  • Hoe om te gaan met de emotie van de oudere klant (60 jaar en ouder)?
 • Presentaties.
Niveau
Gevorderd  
PE punten
 • NBA: 48
 • NOB: 48
 • NOPD: 40
 
Studiewijze
E-learning, Klassikaal  
Duur
8 dagen  
Lesdagen
DatumLocatieTijdenKenmerk
08 maart 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Start
22 maart 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
04 april 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
18 april 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
17 mei 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
24 mei 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
07 juni 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Vervolg
Examen: 21 juni 2018Nieuwegein10.30 - 17.30Examen
 
Investering
€ 3.000,00