DGA & Pensioen

image_pdf

De dynamiek in pensioenland is nog nooit zo groot geweest. En zeker niet als het gaat om DGA-pensioen. Gezien het grote verschil tussen de fiscale en commerciële voorziening op de balans van de eigen beheer – werk-/Holding – BV zijn de gevolgen daarvoor bij kredietverlening, het al dan niet mogen uitkeren van dividend, bij waardeoverdracht (o.a. na echtscheiding) en bij pensionering, enorm. Van alle kanten wordt kritisch gekeken naar de pensioenvoorziening van de DGA. Alles wat betrekking heeft op eigen beheer is uiteraard in prima handen bij onze leden. Wij, Stichting PAAB, komen daarom ook pas ‘kijken’ als er verzekerd moet worden. Of na een echtscheiding afgestort. Want dan is de Wft immers wél van toepassing! Nabestaandenpensioen Binnen de DGA Wft-proof software kunt u zelf de jaarlijkse ‘contante waarde’ berekeningen betreffende het nabestaandenpensioen maken. Ook de tarieven van meerdere verzekeraars zijn opgenomen, zodat u een goed beeld heeft van de relevante prijs-/prestatieverhoudingen. U geeft PAAB een algemene pensioenbriefing, zonder in een advies- en/of bemiddelingsrol te vervallen, op basis van het PAAB-protocol. Op uw verzoek adviseert en selecteert PAAB de gewenste DGA-pensioenverzekering hierbij. Zorgt voor het nodige verzekeringsbeheer en doet de nazorg. Als de DGA zijn (nabestaanden)pensioen verzekert, is hij bij PAAB in vertrouwde en deskundige handen! En uiteraard zorgt PAAB er voor dat uw pensioendossier wordt aangevuld met hetgeen Stichting PAAB voor u uitvoert.