DGA & Verzekeringen

image_pdf

In het kader van (lang) leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid loopt de DGA, net als ieder ander, risico’s die niet of nauwelijks gedragen kunnen worden door de Werkgever B.V.. Risico’s die veelal in de pensioensfeer worden opgelost, doch dit hoeft niet de beste oplossing te zijn. Nabestaandenpensioen wordt dekkingspolis! Het kan in zeer veel situaties raadzaam zijn om het nabestaandepensioen vorm te geven in een dekkingspolis. De Werkgever B.V. is hierbij verzekeringnemer én begunstigde. De DGA is verzekerde. Bij overlijden van de DGA vloeit het uit te keren kapitaal in de B.V., die daartegenover de verplichting kent om jaarlijks nabestaandepensioen uit te keren. Deze uitvoering kent het voordeel van een omvangrijke, directe geldinstroom tegenover een jaarlijkse uitkeringsverplichting. Waarbij er géén sprake is van heffing Vpb over de uitkering. Keymanpolis is weer terug! In zeer veel MKB-bedrijven wordt directie gevoerd door een, of enkele DGA’s. Allen veelal met een specifieke expertise/specifiek aandachtsgebied. Bij pensionering kunnen tijdig maatregelen worden genomen om het vertrek van (een van) de DGA’s ‘op te vangen’, bijvoorbeeld door vervangend management. Maar bij overlijden? Plotseling! Stel, (een van) de DGA moet door zijn overlijden vervangen worden; met zijn specifieke expertise/aandachtsgebied. Dat kost de komende jaren geld, veel geld. De Keymanpolis lost de financiële kant van dit probleem op. Fiscale claimpolis, ook weer actueel Mocht er sprake zijn van een verzekerd nabestaandepensioen, dan valt de opgebouwde reserve voor het ouderdomspensioen waarschijnlijk (geheel of gedeeltelijk) vrij. De Fiscale claimpolis, lost de financiële consequenties van deze vrijval vlekkeloos op. De nieuwe, lage tarieven De afgelopen decennia zijn de levenskansen zeer sterk gestegen. De overlijdenskansen derhalve zeer sterk gedaald. Dit vertaalt zich in aantrekkelijk lage tarieven voor bovengenoemde verzekeringen. Waarbij het zeker de moeite waard is, om bestaande polissen eens tegen het nieuwe premielicht te houden. Eigen beheer bevroren, de toekomstige pensioenopbouw gaat waar naar toe? Wellicht dat wij binnenkort – net als in België – worden geconfronteerd met nieuwe fiscale regels inzake toekomstige pensioenopbouw. Moet de pensioenopbouw – net als in België – uitsluitend naar een professionele uitvoerder?? Dan wordt pensioen echt een complexe financiële dienst, waarvoor u zonder Wft-pensioenvergunning niet mag adviseren en/of bemiddelen. Stichting PAAB lost dit voor u op. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Stichting PAAB met betrekking tot DGA & Verzekeren? Een mail sturen (info@stichtingPAAB.nl) is voldoende, wij nemen per omgaande contact met u op.