Ondernemingen

image_pdf

PAAB adviseert en begeleidt (via haar deelnemers), (MKB)-ondernemingen, zowel werkgevers als – óók via de ondernemingsraad – werknemers. Hierbij heeft PAAB veel aandacht voor kostenvergelijkingen, verzekeringsvoorwaarden en Service Level Agreements. Verder onderhandelt PAAB met verzekeraars op basis van procurement-afspraken. Daarnaast heeft PAAB zorgvuldige aandacht voor de juridische kant. Vaak is PAAB in staat de premielast fors te verlagen en worden de voorwaarden flink beter. PAAB toetst uiteraard continu de pensioenregeling en garandeert daarom dat een regeling altijd up-to-date is en in lijn met de vereisten van wet- en regelgeving. Belangrijke werkzaamheden die PAAB desgewenst verzorgt:

 • het ontwerpen, inkopen en implementeren van nieuwe pensioenregelingen voor bedrijven
 • het implementeren van de noodzakelijke pensioenwijzigingen veroorzaakt door:
  • wetgeving (Europees, fiscaal, sociaal, civieljuridisch )
  • macro-economische factoren (IFRS / RJ271 / marktrentewaardering )
  • bedrijfseconomische factoren (harmonisaties en uniformering van regelingen als gevolg van fusies, overnames en management buy outs)
 • toetsing betaalbaarheid bestaande pensioenregelingen
 • kostenbeheersingsanalyses
 • toetsing marktconformiteit van de toezegging alsmede de kostenopslagen
 • procurement (centrale inkoop) van pensioenregelingen
 • communicatie richting directie, OR en medewerkers
 • het adviseren omtrent WIA
 • second opinions op bestaande regelingen
 • begeleiding bij aansluiting Bedrijfstakpensioenfondsen
 • IFRS-berekeningen.