Advantage Wft Advies & Pension Auditor

image_pdf

In een tijd dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan een advies, provisie is komen te vervallen, er op declaratiebasis geadviseerd dient te worden, regeling nazorg een steeds belangrijker onderdeel van de pensioenregeling is geworden, wilt u natuurlijk zo snel, efficiënt en foutloos mogelijk AFM-proof adviseren, offreren en beheren.

Advantage is speciaal voor deze doelstelling ontwikkeld.

Workflow gedreven
Advantage is een workflow gedreven systeem, waarbij u zelf kunt bepalen binnen welk proces u instapt. Het is zelfs mogelijk om uw klanten het voorwerk te laten verrichten middels de Online Intake. Precies zoals de AFM adviseert. Volledig Wft-proof.

Advantage onderscheidt de onderstaande processtappen, waarbij alle ingevoerde gegevens automatisch worden hergebruikt in de navolgende processtappen. U hoeft in ieder volgend proces dus alleen gegevens aan te vullen. Efficiënt en met tijdsbesparingen die op kunnen lopen tot 10 uur per dossier!

  • Inventariseren
  • Vergelijken
  • Adviseren
  • Offreren
  • Bemiddelen (Sluiten)
  • Pension Auditor

Onderstaand vindt u een overzicht met de belangrijkste kenmerken van Advantage.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Advantage, de Advantage pakketsamenstellingen of wenst u een proeflicentie, dan kunt u hiervoor het menu aan de rechterzijde gebruiken.

Kenmerken Advantage

Wft- & AFM-proof

100% complementair aan de richtlijnen van de AFM in het kader van de Wft en het provisieverbod. U en uw klant kunnen en mogen rekenen op gegarandeerd onafhankelijke vergelijkingen en berekeningen.

Tijdbesparend

Bespaar door de procesmatige opbouw, efficiënt en intelligent hergebruik van ingevoerde gegevens, het tonen van relevante vragen en keuzes die naadloos aansluiten bij de productkenmerken en mogelijkheden, tussen de 8 tot 10 uur. Aantoonbaar!

Workflow gestuurd

Inventariseren, Vergelijken, Adviseren, Offreren, Bemiddelen & Pension Auditor. Naadloos aansluitende stappen en eenmaal ingevoerde gegevens worden automatisch in alle stappen hergebruikt. Zodat u steeds sneller en efficiënter navolgende stappen doorloopt.

Online Intake

Laat uw klant zelf zijn klantprofiel invullen, adviesdocumenten doornemen, vooraf vragen stellen, alle benodigde (financiële) documenten uploaden en de deelnemergegevens toevoegen op basis van een importtemplate.

Inventariseren & vergelijken

Leg het klantprofiel, de inventarisatie en uw advies volledig vast in de Inventarisatie. Vergelijk de diverse producten op basis van de tarieven en tot 80 kenmerken. Handige filters ondersteunen u bij het vaststellen van de verschillen tussen de productkenmerken.

Offreren & Bemiddelen

De processtappen Offeren & Bemiddelen, sluiten naadloos aan bij de offerteprogrammatuur van de aanbieders. Keuzes die niet geoffreerd kunnen worden, komen dus niet voor. Gegevens worden automatisch overgenomen uit de Inventarisatie, zodat u alleen nog de ontbrekende gegevens hoeft te vullen. En met een druk op de knop vraagt u offertes aan. De aanbieders maken de offertes voor u op en uploaden deze in direct in Advantage. Voor een overzichtelijk en transparant vergelijk in onze Offertevergelijker.

Pension Auditor

Voer jaarlijks de nazorg op de regeling uit. De CAO/BPF-check, reken de pensioenlasten door, voer de financiële toets uit, scan de regeling fiscaal juridisch en monitor de ontwikkelingen van de beleggingen op individueel- en collectiefniveau. Eventueel gevoed door de data uit Benefits-Plaza.

CAO- & BPF check

Zoek integraal op basis geavanceerde technieken in de inhoud van de verplichtstelling of Algemeen Verbindend Verklaring en selecteer de juiste CAO of BPF. Bij CAO’s kunt u ook zoeken op SBI-code of CAO-nummer. Raadpleeg vanuit Advantage direct de betreffende documenten en leg de gebruikte grondslagen zoals trefwoorden, aard van de werkzaamheden, SBI-codes et cetera vast. Voor eenvoudig hergebruik in de Pension Auditor. Voorzien van een uitgebreid rapport voor de werkgever en uw Wft-proof dossiervorming.

LifeCycle Analyzer

Vergelijk snel en eenvoudig op basis van één risicoprofiel, de eindkapitalen van aan alle relevante producten gekoppelde Life Cycles. Of reken de eindkapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen, van de door u geselecteerde producten. En in de nazorgfase (Pension Auditor), zet u op basis van de ontwikkeling van de koersen en het gekozen risicoprofiel, de doorrekening van het eindkapitaal af tegen het oorspronkelijk geoffreerde kapitaal. Zowel op individueel- als collectiefniveau. U monitort hiermee de ontwikkeling van de beleggingen.

Financiële toets

Toets de financiële positie van de onderneming, volledig conform de kengetallen uit de leidraden 4 en 11 van de AFM.

Pensioenlasten

Reken snel en eenvoudig de pensioenlasten door op zowel individueel- als collectiefniveau. Inclusief onder andere 5 jaars projecties, diverse indexatiemogelijkheden, personeelsverloop en personeelsvervanging in verband met pensioneringen. Inclusief een uitgebreide werknemersanalyse.

Regelingen vergelijken

Vergelijk de huidige regeling in één keer met tot drie andere regelingen en reken de financiële consequenties direct door. Bijvoorbeeld voor het omzetten van een bruto naar een netto staffel of van een salarisdiensttijdregeling naar een beschikbare premie. Inclusief de wettelijke kaders uit eerdere regimes, voor een correcte vergelijking ten opzichte van de huidige regeling!

Regelingen omzetten

Kosten neutraal de pensioenregeling omzetten? Of op basis van een budget? Het opbouwpercentage of de beschikbare premie staffel van een nieuwe regeling vaststellen? Bepaal zelfs per werknemer de salariscompensatie. Creëer snel en eenvoudig financieel inzicht!

Verlengingen

Start verlengingen op basis van een volledige inventarisatie of een verkorte, wanneer u de regeling begeleid heeft en de regeling nazorg verzorgd. 100% advies op maat.

Wft-proof dossieropbouw

1 dossier per klant waarin alles vastgelegd wordt. De inventarisatie, uw advies, de offertes en de regeling nazorg. Daarnaast kunt u onder andere uw gespreksverslagen, getekende documenten uploaden en de financiële documenten van de werkgever toevoegen. Een Wft-proof dossieropbouw en papertrail.

Offertes vergelijken

Middels onze Offertevergelijker, worden de belangrijkste financiële cijfers en kenmerken automatisch voor u op een rij gezet. In Excel, zodat het voor u eenvoudig te bewerken is indien nodig. Bespaart u flink wat tijd omdat u niet meer zelf de offertes hoeft door te spitten.

Quick Start & Sjablonen

Start een nieuw dossier op basis van zelf gedefinieerde sjablonen, voor soortgelijke regelingen. Of start een dossier middels de Quick Start, waarbij de Inventarisatie automatisch gevuld wordt op basis van goed, gemiddeld of matig. Eventueel afgestemd op het budget. In beide gevallen zijn alle automatisch gevulde vragen direct herkenbaar en gewoon aanpasbaar, voor een naadloos aansluitend Wft-proof advies.

Advantage Today

Start Advantage en u krijgt met Advantage Today een volledig overzicht van de diverse statussen van uw actieve dossiers, to-do’s en toegang tot de belangrijkste templates.

To-do’s

Automatisch gegenereerde en handmatige to-do’s en signalen. Voor een volledige controle over uw pensioendossiers.

Proactief

Zet de to-do’s en signalen in om proactief contact op te nemen met uw klanten. Bijvoorbeeld in het kader van verlengingen.

Afdrukbeheer

In het Afdrukbeheer vindt u alle benodigde documenten terug. De gegenereerde documenten, de door u geüploade documenten, de documenten die de werkgever via de Online Intake heeft toegevoegd en de gestelde vragen. Eveneens vindt u hier een 30-tal adviesdocumenten die u kunt verstrekken aan de werkgever.

Alle aanbieders

Alle belangrijke aanbieders (Verzekeraars en PPI’s) zijn opgenomen in Advantage. Niet alleen met productkenmerken en tarieven, maar ook met de nodige commerciële- en marketinginformatie.

Rapporten zonder nabewerking

Naadloos aansluitende rapportages voor ieder proces. Inclusief uw adviezen & conclusies. Gericht op uw klant geschreven. Geen nabewerking meer nodig!

Importeren

Importeer deelnemergegevens op basis van de importtemplate. Alle benodigde gegevens voor het rekenwerk, offerteproces en het sluitenproces zijn opgenomen.

Koppelingen

Advantage heeft koppelingen met MoneyView, Idiligo, Benefits-Plaza, DIA Financiële Planning én de PCT (PensioenCommunicatieTool).

Verbindend

Betrek uw klant bij het pensioendossier. Besteed precies zoals de AFM voorstelt werk uit en werk efficiënter en kostenbesparend.

Up-to-date

Er staan nog vele mooie functionaliteiten op de planning. Daarnaast zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat Advantage altijd up-to-date is

And last but not least

Alles met de vertrouwde Akkermans & Partners kwaliteit en werking!