Advantage Beleggingsmonitor

image_pdf

Het doorrekenen van diverse Life Cycle scenario’s in het analyse- en adviesproces is vanzelfsprekend een must. De Life Cycle Analyzer is hier bij uitstek voor geschikt.

Op het moment dat de eindkapitalen op werknemers- en werkgeversniveau bekend zijn, is er een verwachting gecreëerd bij de werkgever en werknemers. Vervolgens dient vanzelfsprekend periodiek of jaarlijks gecontroleerd te worden of de beleggingen zich conform de doelstellingen ontwikkelen. Zodat mogelijke (collectieve!) woekerpolis affaires voorkomen kunnen worden.

Hierbij ondersteunt de Beleggingsmonitor u perfect!

Onder andere door:

  • het monitoren van de kapitaalontwikkelingen aan de hand van de actuele koersen en Life Cycle grondslagen;
  • het monitoren op zowel werknemer- als werkgeverniveau;
  • afwijkingen zowel cijfermatig als grafisch in beeld te brengen;
  • handelingsperspectief te bieden, door alternatieve risicoprofielen door te rekenen. Met als doel dat doelstellingen alsnog gerealiseerd worden;
  • voor stakeholders keuzes bespreekbaar te maken aan de hand van duidelijke rapportages.

Een Life Cycle kan vanuit een uitvoerder in de loop der tijd doorontwikkeld en aangepast worden (qua fondsen, risico afbouw, kostenopslagen of rebalancing bijvoorbeeld). Zaken die doorlopend in de Beleggingsmonitor up-to-date gehouden worden en die van invloed zijn op het eindresultaat voor de werknemers en werkgever.