Advantage Fiscaal & Juridische Scan

image_pdf

Het analyseren van (bestaande) pensioenregelingen is zelfs voor insiders een tijdrovend en arbeidsintensief probleem.
Het leggen van de vinger op de fiscale, de civiele, de actuariële en de verzekeringstechnische problematiek is bepaald geen sinecure.

Enerzijds omdat wetswijzigingen zich in hoog tempo voordoen, anderzijds omdat de juiste onderlinge samenhang tussen bovengenoemde problematieken moeilijk te leggen is.

En dat, waar het belang van een uitgebalanceerde pensioenregeling voor iedereen duidelijk is.

Snel en gemakkelijk
Met de Fiscaal & Juridische Scan toetst u snel en gemakkelijk álle bestaande (individueel, collectief, eigen beheer) pensioenregelingen op juistheid en actualiteit.

Efficiënt naar een perfect rapport
Door middel van een heldere vraagstelling wordt u op efficiënte wijze door het programma geleid. Nadat dit heeft plaatsgevonden, presenteert de Fiscaal & Juridische Scan een duidelijk en compleet rapport, waarin eventuele hiaten, doublures en omissies worden aangetoond.

Tijdbesparing gaat met de Fiscaal & Juridische Scan, hand in hand met kwaliteit in rapportage.

Kortom, alle vragen en mogelijkheden kunnen in de Fiscaal & Juridische Scan worden ingevoerd en worden gecheckt op hun fiscale, civiel juridische en verzekeringstechnische merites.

De Fiscaal & Juridische Scan maakt onderdeel uit van de Advantage Regeling Nazorg module.