Advantage Life Cycle Analyzer

image_pdf

Zonder uitzondering bieden de uitvoerders Life Cycle beleggingen aan in hun beschikbare premie producten. Het is daarom ook van belang dat er een Life Cycle analyse plaatsvindt in het analyse- en adviesproces.

De vergelijking van de uitkomsten van Life Cycle beleggingen, is steeds vaker een onderdeel van de argumentatie om voor een uitvoerder te kiezen. Zeker in overleg met ondernemingsraden of andere werknemersvertegenwoordigingen.

Daarnaast willen steeds meer werkgevers een realistischer en meerdere scenario’s doorgerekend zien, dan de aanbieder in zijn offertes kan aanbieden.

Doel
De Life Cycle Analyzer berekent een eindkapitaal op basis van de werkelijke premies in de regeling, inclusief indexaties van salarissen. En op basis van de geselecteerde werkelijke risicoprofielen en Life Cycles. Alle risicoprofielen en Life Cycles zijn overigens 100% afgestemd op de producten van de betreffende aanbieders.

Een Life Cycle kan vanuit een uitvoerder in de loop der tijd doorontwikkeld en aangepast worden (qua fondsen, risico afbouw, kostenopslagen of rebalancing bijvoorbeeld). Zaken die doorlopend in de Life Cycle Analyzer up-to-date gehouden worden en die van invloed zijn op het eindresultaat voor de werknemers.

De berekeningen vinden bovendien op individueel- en collectiefniveau plaats. Om zowel de werkgever op collectiefniveau en de werknemers op individueel niveau te kunnen informeren en adviseren.

U kunt de Life Cycles op verschillende manieren laten doorrekenen:

  • vergelijk snel en eenvoudig op basis van één risicoprofiel, de eindkapitalen van aan alle relevante producten gekoppelde Life Cycles;
  • reken de eindkapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen, van de door u geselecteerde producten.

De Life Cycle Analyzer is overigens ook opgenomen in de Advantage Regeling Nazorg. Echter, in de Nazorg module monitort de tool de ontwikkelingen van de beleggingen in relatie tot de doelstellingen. Daarom heet de tool in de Nazorg module, de Beleggingsmonitor.