Advantage Pension Auditor

image_pdf

Conform leidraad 1 van de Wft, is nazorg op een pensioenadvies/regeling verplicht.
Daarnaast bied de nazorg tal van commerciële kansen.

Daarom de module Advantage Pension Auditor.

Zodat ú uw commerciële kansen optimaal kunt uitnutten.
En waarmee u volledig voldoet aan de richtlijnen van de Wft. Ook ná de bemiddeling.

De Pension Auditor hergebruikt alle benodigde gegevens, die u heeft ingevoerd tijdens de inventarisatie, de analyse, het offreren en de bemiddeling.
En voor uw efficiëntie, is er tevens een koppeling met Benefits-Plaza beschikbaar. Zo leest u eenvoudig jaarlijks het actuele deelnemersbestand in.

Zijn er gegronde redenen waarom een onderdeel van de nazorg niet uitgevoerd hoeft te worden? Dan geeft u dat gewoon aan en alle elementen uit het betreffende onderdeel worden niet meer getoond.

Bovendien kunt u per jaar dat u de nazorg verzorgt, een apart dossier aanmaken in Advantage. Zodat u alle jaren van nazorg netjes op een rij heeft. Super handig voor verlengingen op basis van het Advies op Maat principe.

Zo werkt u flexibel, efficiënt én Wft-en AFM-proof.

De Pension Auditor module bestaat uit vijf onderdelen.

Fiscaal & Juridische Scan
Voor de jaarlijkse beoordeling van de regeling aan de hand van de actuele wetgeving. Dient de regeling aangepast te worden? Dan wordt u dat in een overzichtelijk rapport gepresenteerd. Daarnaast legt u de wijzigingen die doorgevoerd dienen te worden, in dit onderdeel vast. Zodat het jaar daarop de scan plaatsvind op basis van de juiste uitgangspunten van de regeling.

Zie voor meer informatie de Fiscaal & Juridische scan.

BPF- & CAO-check
Leg jaarlijks vast of de aard van de werkzaamheden veranderd is. Zo ja, dan kunt u direct de verplichtstelling van het BPF en de CAO opnieuw checken. Zoekwoorden worden voor u vastgelegd, zodat u ieder jaar precies in beeld heeft op basis van welke zoekwoorden u eerder gezocht heeft. En vanzelfsprekend is dit onderdeel voorzien van een uitgebreide rapportage voor uw klant.

Pensioenlasten
Reken snel en eenvoudig de pensioenlasten door op basis van individueel- en collectiefniveau. Uitgaande van vanzelfsprekend het meest recente deelnemersbestand. Op basis van deze lasten en de nieuwe financiële positie van de onderneming, kunt u de betaalbaarheid van de regeling bepalen en monitoren.

Zie voor meer informatie de PensionAnalyzer.

Betaalbaarheidstoets
Wanneer de lasten van de pensioenregeling opnieuw doorgerekend zijn, dient voor de betaalbaarheidstoets een aantal kerncijfers te worden berekend. Alle kerncijfers uit de leidraden 4 en 11 kunnen berekend worden, bovendien kan een conclusie in eigen woorden toegevoegd worden.

Zie voor mee informatie de PensionAnalyzer.

Beleggingsmonitor
Tijdens het offerte- en bemiddelingsproces, zijn de Life Cycles vastgesteld. Aan de hand hiervan, monitort de Beleggingsmonitor de ontwikkeling van de Life Cycles in relatie tot de oorspronkelijke doelstelling.

Geef uw klant jaarlijks inzicht in hoeverre de beleggingen van de pensioenregeling, de gecreëerde verwachtingen bij de advisering waar maakt. Uiteraard gebaseerd op de werkelijke Life Cycles van het betreffende product. Hoe ontwikkelen de beleggingen in de pensioenregeling zich, als het huidige risicoprofiel wordt gevolgd? Wordt het offertekapitaal op basis van de huidige standen, grondslagen en toekomstverwachtingen nog steeds gehaald?
En in hoeverre verandert het bereikbare kapitaal, indien voor een ander risicoprofiel wordt gekozen? Een veel gestelde vraag door werkgevers en werknemers.

Wat zijn de verschillen dan en welke actie dient ondernomen te worden?
Met de Beleggingsmonitor volgt u de ontwikkelingen continue. En u geeft uw klant handelingsperspectief, precies zoals de AFM dat bedoelt.

Zie voor meer informatie de Beleggingsmonitor.

Werk volledig Wft-proof en verkort meteen uw verlengingsadvies traject! Na de contractperiode bent u als adviseur volledig op de hoogte van de actuele situatie van uw klant. En kunt u perfect adviseren over een nieuwe regeling, zonder een volledige inventarisatie uit te hoeven voeren. Precies zoals de AFM Advies op Maat heeft bedoeld.