Duurzaamheid en de impact op het businessmodel van accountants en belastingadviseurs

Tijdens deze Masterclass laten we zien dat duurzaamheid veel breder is dan enkel milieuvraagstukken.

Aan de hand van actuele ontwikkelingen rondom het duurzaamheidsbeleid in Nederland – kabinetsplannen, klimaatakkoord, brede welvaart, SDG’s – gaan we in op de urgentie van het thema duurzaamheid voor de accountant en belastingadviseur.

Waarom is het essentieel om je hierin te verdiepen? Uiteraard niet alleen vanuit je intrinsieke motivatie, maar juist vanuit bedrijfseconomisch perspectief! Welke kansen biedt sustainability? En hoe kan dit onderdeel worden van je bedrijfsvoering?

We geven onze visie op toekomstige wetgeving, het creëren van meervoudige waarde én laten zien waarom duurzaam adviseren tot een duurzaam business model leidt.

Leerdoelen & Kennis

Het begrip duurzaamheid begrijpen in zijn bredere context en kunnen toepassen in de praktijk van de accountant of belastingadviseur

 • Het belang van duurzaamheid onderkennen en kunnen vertalen naar de eigen adviespraktijk
 • Kansen ontdekken voor het businessmodel van de accountant en belastingadviseur
 • Kennis nemen van praktijkvoorbeelden op het gebied van duurzaamheid bij accountants en belastingadviseurs en dat relateren aan de eigen adviespraktijk
 • Bewustzijn creëren dat het thema duurzaamheid bedrijfseconomisch van belang is voor accountants en belastingadviseurs en dat proactief geacteerd moet worden

Onderwerpen

 • Duurzaamheid
 • Sustainability
 • Brede welvaart
 • Meervoudige waardecreatie
 • Businessmodel
 • SDG’s

Na de training

 • Zijn de deelnemers in staat om duurzaamheid binnen de eigen adviespraktijk bespreekbaar te maken en toe te passen.
 • Voelen de deelnemers de urgentie om met duurzaamheid aan de slag te gaan.
 • Weten de deelnemers dat duurzaamheid een breed begrip is waarmee nieuwe advieskansen ontstaan.

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2
 • PO: 2

Investering

Investering:
€ 145,- (excl. btw)
Voor KennisHub abonnees:
Kosteloos
Ook beschikbaar voor Incompany of als Private Label. Meer informatie

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties