Software Praktijktraining Advantage Wft Pensioenadvies & Beheer

Advantage gebruikerstraining
Advantage Pensioenadvies & Beheer, is een applicatie speciaal ontwikkeld voor Wft-adviseurs die zich richten op de advisering van collectief-, individueel- en DGA-pensioen.

In deze training draait het om de optimale inzetbaarheid van Advantage. Waarbij de synergie tussen kennis en advisering, het creëren van kansen, het versterken en vergroten van de snelheid en efficiency van advisering én het auditen (jaarlijkse APK) hiervan, centraal staan! Uiteraard afgestemd op úw niveau, wensen en uw doelgroep.

Leerdoelen & kennis
Aan het eind van de gebruikerstraining heeft u inzicht in de mogelijkheden van Advantage. U bent u in staat om snel, efficiënt en foutloos Wft-proof te adviseren, offreren en auditen. Van efficiënte invoer en het maken van objectieve productanalyses tot het vastleggen van adviezen, het genereren van een naadloos aansluitend adviesrapport en het opvragen én vergelijken van bindende offertes.

Inclusief het opbouwen van een Wft-proof advies & beheerdossier, gecombineerd met het realiseren van een papertrail voor de reproduceerbaarheid van uw advies!

Bovendien kunt u het productadvies gedurende de looptijd van het contract auditen (APK) met de PensionAuditor, inclusief monitoring van de beleggingen. Zowel op collectief als individueel niveau.

Tevens passeren de pensioencommunicatie en de financiële gezondheid van de werknemers de revue tijdens de Advantage gebruikerstraining.

Verder wordt tijdens de 1-daagse Advantage gebruikerstraining – aan de hand van een casus – uitputtend aandacht besteed aan de belangrijke en actuele ontwikkelingen op het gebied Wft advisering, zoals deze in de software zijn geïmplementeerd. Zodat de toepasbaarheid in úw dagelijkse adviespraktijk nog meer centraal staat.
Heeft u nog geen Advantage? Vraag dan hier een Online demo of proeflicentie aan.

Onderwerpen
Strategische inzet van Advantage
Hoe zet u Advantage strategisch in binnen uw dienstverlening en welke kansen biedt Advantage?

Processtructuur en Verrijken
Wat zijn de processen in het productadvies, de voorbereiding daarop en de auditing. Hoe optimaliseert u het adviesproces? Waarbij hergebruik en verrijking van data de efficiëntie continu verhogen.

Voorbereidende berekeningen
Regelingen vergelijken, lastenscenario’s doorrekenen, harmonisatie of omzettingen berekenen. Bereidt uw adviestraject optimaal cijfermatig voor. Bekeken vanuit het perspectief van kosten, kapitalen of uitkeringen.

Productadvies
Optimaliseer uw te besteden tijd én voldoe aan alle verplichtingen van de AFM-leidraden. Betrek uw klant bij het proces, vergelijk diverse producten, stel uw adviesrapport op, vraag offertes aan en vergelijk deze allemaal binnen Advantage. Volledig reproduceerbaar voor interne controle en processen en conform de eisen van de AFM.

Auditing/APK
Na het initiële productadvies, kunt u gedurende de contractperiode de nazorg op de pensioenregeling verzorgen vanuit Advantage. Door het PensionAuditor proces, toetst u jaarlijks de regeling civiel juridisch, verzorgt u de CAO & BPF Check, rekent u de pensioenlasten door op basis van het meest recente deelnemersbestand, voert u de financiële toets uit en monitort u de ontwikkelingen van de beleggingen.

Werk vanuit het ‘Ken-uw-klant’ principe en bereidt u gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst voor op de eerstvolgende verlenging.

Pensioencommunicatie & Financieel Gezond
Betrek werknemers bij het pensioenproces door de inzet van de PCT. Met de PCT verzorgt u de volledige communicatie rondom het pensioen. Regeling gestuurde en Life Event georiënteerde communicatie met handelingsperspectief. Precies zoals de Wet Pensioencommunicatie voorschrijft.

En voor een perfect inzicht in de financiële situatie van de werknemers, is een Financieel Gezond Planner beschikbaar binnen de PCT. Indien gewenst voor individuele advisering en begeleiding van de (in dienst tredende) werknemer.

Na de training kunt u

  • Voor iedere klant snel en efficiënt een inventarisatie en productanalyse uitvoeren;
  • De benodigde voorbereidende en ondersteunende berekeningen te maken;
  • Beheerst u het offerteaanvraag en vergelijkingsproces;
  • Bent u in staat om jaarlijks een audit (APK) op de pensioenregeling uit te voeren;
  • Pensioencommunicatie te verzorgen aan werknemers;
  • Advantage efficiënt én effectief in te zetten binnen uw organisatie;
  • Commerciële kansen te creëren en te benutten.

Waardering door de deelnemers
Inzetbaarheid: 8.7
Versterking proces van advisering: 10.0
Vergroting snelheid en efficiency: 100%
Synergie kennis en software: 8.0

Informatie

Niveau
Gebruikerstraining
Studiewijze
Klassikaal
PE punten
Ja! Voor verschillende organisaties
Bijzonderheden
  • Zelf laptop meenemen
  • Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden
Duur
3 Uren  
Lesdagen
Worden nader bepaald
Investering
€ 0,00

InschrijvenDrukt u alstublieft op F5 indien u hierboven geen gegevens ziet