Masterclass – Overlijden & Testamentent

Deze Masterclass staat in het teken van ‘Overlijden & Testamenten’. Het is goed om te weten
op welke manier nalatenschappen worden afgewikkeld.

Met een testament kan sturing worden gegeven aan de verdeling van de nalatenschap en de hoogte
van de erfbelasting.

Met een keuzetestament heeft de langstlevende de touwtjes in handen maar welke keuzes
moeten gemaakt worden? Wat voordelig is bij het overlijden van de eerste echtgenoot kan weer
nadelig zijn als ook de langstlevende is komen te overlijden.

Leerdoelen & Kennis

De vragen die hierboven zijn aangestipt, betreffen zaken waar vooraf goed over moet worden nagedacht.
Er is veel onderling af te spreken maar men moet ook op de hoogte zijn van hoe het werkt en wat er aan
gedaan kan worden. Als professional (bijvoorbeeld accountant of fiscalist) kun je daar een belangrijke rol
in vervullen en je rol als most trusted advisor benadrukken.

Tijdens deze Masterclass krijg je antwoord op diverse praktijkvragen en -dilemma’s met betrekking
tot de afwikkeling van nalatenschappen. Je ervaart de praktische toepassingen en leert wanneer je moet
doorverwijzen naar een notaris of estate planner voor verder advies.

Onderwerpen

 • Samenwoners
 • Huwelijksvermogensrecht
  • Algehele gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap van goederen
  • (Opheffen) Huwelijksvoorwaarden
 • Redelijke vergoeding
 • Vergoedingsrechten
 • (Niet uitgevoerde) verrekenbedingen
 • Wettelijk erfrecht
 • Testamentair erfrecht
  • Keuzetestament
 • Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • Pensioenimputatie
 • Erfbelasting

Na de training

 • Kun je richting geven aan de optimalisatie van de situatie bij overlijden van je cliënten.
 • Je kunt je rol als deskundig vertrouwenspersoon/adviseur uitdragen en bent een goed
  gesprekspartner van de notaris en/of estate planner.

Investering

Virtual Classroom:
€ 145,00 (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!