Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht

De sociale zekerheid blijft in beweging. Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in
ingegaan en kennen we een gedifferentieerde premie voor de WW. Maar er staat nog veel meer
op stapel. Welke maatregelen zijn er ten aanzien van de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA?
Hoe werkt de Wet compensatie transitievergoeding (Wet CT)? Wat zijn de uitkomsten van het
rapport van de Commissie regulering van werk? En wat is de stand van zaken wat betreft de wet
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Ook word je bijgepraat over de verschillende re-integratie subsidies en loonkostenvoordelen
die nu door de werkgevers niet benut worden. Hier ligt een groot braakliggend terrein
voor de adviseur.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass heb je kennis en inzicht van wet- en regelgeving en de meest
recente ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht. Specifiek krijg
je inzicht in de gevolgen van ziekte en werkeloosheid voor jou of je relaties.

Onderwerpen

 • Eindrapport Commissie Regulering van Werk
 • Wet WIEG: aanvullend geboorteverlof
 • Laatste stand van zaken wet Banenafspraak Quotum Arbeidsbeperkten (BQA)
 • Loonkostenvoordelen
 • Wet Arbeidsmarkt in balans
 • Regeling compensatie transitievergoeding: einde slapende dienstverbanden
 • Jurisprudentie m.b.t. transitievergoeding: wel over substantiële urenvermindering
  niet over loonvermindering zonder urenverlies
 • Premiedifferentiatie in de WW
 • MKB verzuimontzorgverzekering en Werkwijze Casemanagement
 • Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA
 • Stand van zaken wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Na de training

 • Heb je inzicht in de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige ontwikkelingen op
  het gebied van Sociale Zekerheid
 • Kun je de huidige en toekomstige financiële lasten van de werkgever in kaart brengen
  en beoordelen
 • Ben je in staat de werkgever te adviseren over eventueel te ondernemen acties

Investering

Prijs:
€ 145,- (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!