Masterclass – Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht

100% corona-proof Vanaf deze maand bieden wij al onze Masterclasses, Workshops en Praktijktrainingen ook online (Virtual Classroom) aan. Je kunt je onderaan deze pagina heel eenvoudig inschrijven!

De sociale zekerheid blijft in beweging. Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in en komt er een gedifferentieerde premie voor de WW. Maar er staat nog veel meer op stapel. Welke maatregelen zijn er voorgesteld ten aanzien van de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA? Hoe gaat de Wet compensatie transitievergoeding (Wet CT) uitwerken? Wat zijn de uitkomsten van het rapport van de Commissie regulering van werk? En wat is de stand van zaken wat betreft de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Ook word je bijgepraat over de verschillende re-integratie subsidies en loonkostenvoordelen die nu door de werkgevers niet benut worden. Hier ligt een groot braakliggend terrein voor de adviseur.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass heb je kennis en inzicht van wet- en regelgeving en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht. Specifiek krijg je inzicht in de gevolgen van ziekte en werkeloosheid voor jou of je relaties.

Onderwerpen

 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • Wet Arbeidsmarkt in balans
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Subsidies bij re-integratie
 • Werkeloosheidswet
 • Gedifferentieerde WW premie
 • Wet Compensatie Transitievergoeding
 • Rapport Commissie Regulering van werk
 • Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Na de training

 • Heb je inzicht in de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid
 • Kun je de huidige en toekomstige financiĆ«le lasten van de werkgever in kaart brengen en beoordelen
 • Ben je in staat de werkgever te adviseren over eventueel te ondernemen acties

Investering

Blended:
€ 145,00 (excl. btw) (voor niet Members)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!