Pensioenakkoord: waar staan we?

Deze Masterclass staat volledig in het teken van het Pensioenakkoord. Waar staan we en wat staat ons
allemaal nog te wachten?

Het Pensioenakkoord moet zorgen voor een nieuw transparant en toekomstgericht Pensioenstelsel.
Individuele ‘pensioenpotten’ met collectieve risicodeling is hierbij het motto. Men wil toe naar een
premiesysteem met voor iedereen een gelijk premiepercentage (flat-rate).

Vervolgens zal hierbij niet langer gekeken worden naar een (risicovrije) rekenrente maar zal men uitgaan
van een projectierendement. Met behulp van dit projectierendement worden de hoogte van de premie en de pensioenuitkering bepaald. Gaat het beter dan verwacht dan is er mogelijkheid tot indexatie van het pensioen, maar gaat het slechter dan moet er uiteindelijk toch weer worden gekort.

Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de doorsneepremie dan dient te worden afgeschaft. Dit gaat niet zonder slag of stoot en hier komen compensatievraagstukken bij kijken. Maar hoe gaat het bij de gestaffelde verzekerde beschikbare premieregelingen?

In het nieuwe pensioenstelsel is geen plaats meer voor eindloon- en middelloonregelingen. Deze zullen
dus allemaal uiterlijk per 1 januari 2026 moeten worden aangepast.

Op basis van de (reguliere) processtappen bij een wetstraject is de verwachting dat het uiteindelijke wetsvoorstel niet eerder dan begin 2022 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.
Aangezien de Tweede Kamer heeft aangegeven het wetsvoorstel met alle noodzakelijke zorgvuldigheid te willen behandelen, is daarvoor een adequate termijn nodig, zodat de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022 niet haalbaar is. Daarom wordt de inwerkingtreding van de wetgeving ten behoeve van het nieuwe pensioenstelsel uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2023. Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen in samenspraak met alle betrokken partijen, eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Waarschijnlijk heeft dit ook gevolgen voor de doorlooptijd. Het wordt verstandig geacht de maximale eindtermijn op 1 januari 2027 te stellen in plaats van 1 januari 2022.

Naast deze ‘hoofdproblematiek’ zijn er tal van andere onderwerpen die binnen de reikwijdte van
het Pensioenakkoord vallen.

Te denken valt hierbij onder andere aan de uitkering van een bedrag ineens bij pensionering, de zware beroepen en de 45-dienstjarenregeling,  de positie van de zzp-er, het nabestaandenpensioen en opnamemogelijkheden ineens, maar ook de toekomstige AOW leeftijd en het toch weer vervroegd
mogen uittreden zijn onderwerp van discussie.

Op al deze facetten zal in deze Masterclass worden ingegaan. Actuele vraagstukken, waarbij alle aspecten
uitvoering worden toegelicht vanuit het perspectief van de accountant en/of fiscalist.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het Pensioenakkoord
en de toekomst van ons pensioenstelsel. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt
werkgevers en werknemers adviseren rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen
dienen te worden gedaan.

Onderwerpen

 • Stand van zaken Pensioenakkoord
 • Uitstel inwerkingtreding en doorloopperiode met 1 jaar
 • Nieuw pensioenstelsel
 • ‘Flat-rate’ premie
 • Afschaffen doorsneepremie
 • Afschaffen eindloon- en middelloon pensioen
 • Compensatieperikelen
 • Positie zzp-er
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis
 • Toekomstige AOW- en pensioenleeftijd
 • Zware beroepen en 45-dienstjarenregeling
 • Problematiek bedrag ineens (gedeeltelijke afkoop 10% bij pensionering)
 • Internationale aspecten uitkering bedrag ineens
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten

Na de training

 • Ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het Pensioenakkoord en de toekomst van
  ons pensioenstelsel
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je werkgevers en werknemers adviseren
  rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen dienen te worden gedaan
 • Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken

Investering

Investering:
€ 145,- (excl. btw)
Voor KennisHub abonnees:
Kosteloos
Ook beschikbaar voor Incompany of als Private Label. Meer informatie

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties