De eigen woning in het advies: huis en haard voor geld

De eigen woning en met name de financiering daarvan, staat steeds meer in het middelpunt
van de belangstelling. Enerzijds omdat de eigen woning moet bijdragen aan het opbouwen van
eigen vermogen en meer zelfredzaamheid, zoals opgenomen in het Regeerakkoord 2017-2021;
en anderzijds heeft de woning, voor ondernemers en particulieren, gezien de ontwikkelingen rond
de AOW, lijfrentemogelijkheden en pensioen, een prominentere plaats in de opbouw van toekomstvoorzieningen.

In deze Masterclass wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de eigen woning in situaties dat klanten
ouder worden. Hoe kan ik langer in de eigen woning blijven wonen (fiscale mogelijkheden, subsidies)?
Hoe haal ik het geld uit de ‘stenen’? Wat zijn de gevolgen voor het samenwonen in een tweede relatie?
Wat zijn de gevolgen voor het woon-/werkpand bij overdracht van (een gedeelte van) de onderneming?

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van deze Masterclass heb je niet alleen een goed inzicht in de huidige wet- en regelgeving
op het gebied van de eigenwoningschuld, de aflossing daarvan en de renteaftrek, maar ook van de
wijzigingen die in de toekomst op de woningbezitter gaan afkomen.

Onderwerpen

 • Wettelijke leennormen
 • Verdere verlaging en versnelde afbouw maximale tarief hypotheekrenteaftrek
 • Bestaande, nieuwe aflossingsvrije hypotheken en renteaftrek
 • Uitwerking Wet Hillen
 • Extra aflossen en boetrente
 • Gehele/gedeeltelijke verhuur van de eigen woning
 • Opeethypotheek
 • Woonlasten en inkomenspositie nu en in de toekomst

Na de training

 • Heb je inzicht in de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de eigen woning
 • Kun je de huidige en toekomstige financiële positie van de eigenwoningbezitter in kaart brengen en beoordelen
 • Ben je in staat de eigenwoningbezitter desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over eventueel te ondernemen acties

Waardering door de deelnemers

Praktijkgerichtheid:9.6
Kennis docent:9.2
Interactie:8,5
Algemene waardering:8.7

Investering

Investering:
€ 145,- (excl. btw)
Voor KennisHub abonnees:
Kosteloos
Ook beschikbaar voor Incompany of als Private Label. Meer informatie

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties