Ondernemingen Ziet artikel 20a Wet Vpb ook op latente verliezen?Een bv verkoopt vastgoed, waardoor er sprake is van ...
Actualiteit In de evaluatie is gekeken of de doelstellingen zijn gerealiseerd die in het wetgevingstraject zijn ...
Actualiteit Met dit wetsvoorstel wordt een oplossing geboden voor de door pensioenuitvoerders aangegeven ...
Huidige jaarruimte De huidige jaarruimte is geregeld in artikel 3.127, lid 1, 3 en 5 Wet IB 2001 en kan worden ...
Lees dit artikel op FinSourceOne
De casus Belanghebbende is in 2021 50 jaar. Hij koopt in 2021 een woning. De koopprijs van de woning bedraagt ...
Lees dit artikel op FinSourceOne
Hoogte van de premie In navolging van de invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie met een maximum ...
Lees dit artikel op FinSourceOne
Pensioenakkoord Individuele instemmingsrecht ‘invaren’ pensioen beperktHet kabinet en sociale partners ...
De casus Een werknemer is in 2011 in dienst getreden in de functie van pakketbezorger. Na drie jaarcontracten is de ...
Lees dit artikel op FinSourceOne
Actualiteit X heeft in 2018 acht werknemers in dienst genomen die daarvoor in dienstbetrekking waren bij een andere ...
De casus Belanghebbende is een bv met een vastgoedportefeuille. De aandelen in belanghebbende zijn op 23 december ...
Lees dit artikel op FinSourceOne
Actualiteit X heeft in de aangiftes loonheffingen over het jaar 2018 ten behoeve van diverse werknemers een ...
Wat is er aan de hand? X heeft in 2003 een ontslagvergoeding ontvangen van zijn voormalige werkgever. Hij heeft ...
Lees dit artikel op FinSourceOne

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas