30%-regeling tussentijds aanpasbaar aan strengere regels

De 30%-kostenvergoeding is een aantrekkelijk loonvoordeel voor ingekomen werknemers. De regeling heeft regelmatig de aandacht in de pers, maar is ook regelmatig onderdeel van procedures. Dat geldt in zijn algemeenheid maar des te sterker bij aanpassing van de regeling. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met ingang van 1 januari 2011. Toegevoegd is bij die wijziging onder andere dat de toepassing van de 30%-kostenvergoeding niet mogelijk is als de ingekomen werknemer binnen 150 kilometer van Nederland woont. De rechtbank in Noord-Holland beoordeelt in een recente uitspraak of het wel eerlijk is dat dit criterium ook van toepassing is geworden voor werknemers voor wie de werkgever al een beschikking heeft gekregen om vanaf 2007 voor een looptijd van 10 jaar de (vorige) 30%-kostenvergoeding toe te passen. De rechtbank beslist dat de belastingdienst de nieuwe regels mag toepassen. Aan de oorspronkelijke beschikking kan geen bescherming ontleend worden voor tussentijdse regelwijzigingen. Het maakt daarbij niet uit dat met zoveel woorden een maximale geldigheidsduur was opgenomen en niet met zoveel worden een voorbehoud gemaakt was voor wijziging van de regels. Kortom, met belastingvoordelen moet enerzijds rekening gehouden worden bij de financiële planning, maar ze moeten zeker niet alles bepalend zijn voor de financierbaarheid van de financiële doelstellingen.

 

Informatie

 • Algemeen, Internationaal, Pensioen Algemeen
 • Zondag 6 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie