6-tal moties uitwerking pensioenakkoord ingediend

De Kamerleden Van Dijk (PvdA), Van Kent (SP), Den Haan (Fractie Den Haan) en Maatoug (Groen Links) hebben op 15 september 2021, al dan niet individueel, een 6-tal moties over de uitwerking van het pensioenakkoord ingediend.

Actualiteit

De moties gaan over uiteenlopende onderwerpen.

In de motie kst. 32043-563 wordt de regering verzocht met een plan te komen dat ervoor moet zorgen dat het nog steeds geldende vooroordeel bij werkgevers ten aanzien van oudere werknemers weggenomen wordt, opdat niet alleen hun inzetbaarheid wordt bevorderd maar ook hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, om zo te voorkomen dat het nodig is dat oudere werknemers eerder met AOW gaan. Vooralsnog is deze motie aangehouden tijdens het debat.

In motie kst. 32043-564 wordt geconstateerd dat uitwerking van het pensioenakkoord fors vertraging heeft opgelopen en er nog steeds geen duidelijkheid bestaat over een aantal belangrijke zaken zoals: een snel perspectief op indexatie, een eerlijke overstap naar het mogelijke nieuwe pensioenstelsel, waarbij gegroeide onevenwichtigheden tussen generaties zijn opgelost, en meer zeggenschap van gepensioneerden. Bovendien is sprake van een toename van onvrede onder gepensioneerden en werkenden en een daaraan inherente afname van het draagvlak voor het pensioenakkoord. In dat kader wordt de regering verzocht seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die uitwerking te betrekken en op een zo kort mogelijke termijn met een heldere uitwerking van genoemde punten te komen.

In motie kst. 32043-565 wordt de regering verzocht eerder stoppen met werken toegankelijker te maken voor werknemers met een laag inkomen of klein pensioen.

Deze beide moties (564 en 565) zijn op 28 september 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

De motie kst. 32043-566 gaat over aanpassing van de wachttijd voor de uitzendbranche. De regering wordt verzocht de wachttijd voor de uitzendbranche (6 maanden) in overeenstemming te brengen met de wachttijd voor de overige sectoren (2 maanden) opdat er geen vertraging optreedt en er uiterlijk 1 januari 2023 geen wettelijke uitzondering voor de wachttijd van uitzendkrachten meer bestaat.

Motie kst. 32043-567 handelt over de medezeggenschap van werknemers en gepensioneerden. De regering wordt verzocht te (laten) onderzoeken op wijze verregaande vormen van zeggenschap aan gepensioneerden en werkenden gegeven kunnen worden, en de uitkomst(en) van dit onderzoek aan de Kamer mede te delen.

In motie kst. 32043-568 wordt de regering verzocht om op korte termijn de onderhandelingen rondom het pensioenakkoord te heropenen om indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken.

Deze laatste drie moties zijn op 28 september 2021 verworpen door de Tweede Kamer.

Meer weten?
Wil je meer weten over de actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

 Daar gaan we uitgebreid in op de actuele pensioenontwikkelingen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Pensioenakkoord
  • Woensdag 29 september 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas