A1 verklaring bindt rechter

De belastingrechter is gebonden aan de door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afgegeven A1 verklaring ook al staat deze nog niet onherroepelijk vast.

X woonde in 2013 in Nederland en werkte op een binnenschip waarvan de exploitant (A bv) volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. X stond in januari 2013 op de loonlijst van A bv en vanaf februari 2013 op de loonlijst van een werkgever te Cyprus (B Ltd.). De SVB heeft op 24 juni 2014 aan X een A1 verklaring afgegeven voor de jaren 2013 en 2014, waarop is vermeld dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Na beroep heeft de SVB op 20 maart 2018 een nieuwe A1 verklaring afgegeven met toepassing van de Nederlandse wetgeving, zij het vanaf februari 2013. In deze zaak is de vraag of X in 2013 recht heeft op een vrijstelling van de heffing van premie volksverzekeringen. X heeft bij Hof Den Bosch aangevoerd dat zolang de A1 verklaring van 24 juni 2014 niet onherroepelijk vaststaat de vrijstelling van premie volksverzekeringen niet mag worden geweigerd en de vaststelling van de aanslag, door de belastingrechter, niet definitief kan worden gebaseerd op de door de SVB gegeven A1 verklaring. Het Hof vraagt zich af hoe de zaak kan worden afgehandeld, nu de A1 verklaring niet onherroepelijk vast staat. Het heeft de Hoge Raad bij uitspraak van 18 april 2018 prejudiciële vragen gesteld. De zaak is aangehouden. Naar het oordeel van A-G Niessen kan de belastingrechter niet oordelen over de inhoudelijke gelding van de A1 verklaring, omdat dit op grond van de door de Nederlandse wetgever gekozen bevoegdheidsverdeling tussen de belastingrechter en de sociale zekerheidsrechter, bij de sociale zekerheidswetgever thuishoort. Dit brengt mee dat de belastingrechter de door de SVB afgegeven nog niet onherroepelijk vaststaande A1 verklaring dient te volgen, ook in die gevallen dat de belastingrechter meent dat de A1 verklaring op onjuiste feiten of op een onjuiste rechtsopvatting berust. Het Hof dient de zaak zo spoedig mogelijk af te doen, en daarbij niet voorbij te gaan aan de door de SVB afgegeven maar nog niet onherroepelijk vaststaande A1 verklaring van 20 maart 2018 (Conclusie A-G Niessen 2 augustus 2018, nrs. 18/01619 en 18/01620).

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie