Aan inwoner van Nederland toekomend Australisch overheidspensioen behoort tot het premie-inkomen

Hof Arnhem-Leeuwarden (30 juni 2015, 14/00605 en 14/00606) stelt:

 • de man is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen;
 • de heffing van premies kan niet als belastingheffing worden aangemerkt;
 • het belastingverdrag en het Socialezekerheidsverdrag met Australië zijn niet van toepassing op de heffing van premie op grond van de AWBZ en de Zvw;
 • van schending van de goede verdragstrouw is daarom geen sprake;
 • voor het buiten aanmerking laten van een gedeelte van het premie-inkomen op grond van nationaal recht geldt als voorwaarde dat dat gedeelte moet zijn onderworpen aan premieheffing door een andere mogendheid;
 • daarvan is, nu moet worden uitgegaan van een formeel premiebegrip, geen sprake. Hoger beroep ongegrond.

 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 2 november 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie