Aan onjuiste mededeling over revisierente bij afkoop lijfrente kon vertrouwen worden ontleend

Op 5 november 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarbij de beschikking revisierente bij afkoop van een aan het fiscale regime van de Wet IB 2001 aangepaste lijfrente in geschil was (kenmerk 20/03173). Daarbij ging het om het volgende.

Actualiteit

X heeft in 1989 een lijfrenteverzekering afgesloten met ingangsdatum 1 december 1989 en einddatum 1 december 2015. De polisvoorwaarden zijn in verband met de wijziging van het belastingstelsel per 1 januari 2001 aangepast, zodat X de jaarlijkse premie onder het regime van de Wet IB 2001 kon blijven aftrekken. X moest in 2015 een keuze maken omtrent de aanwending van het beschikbaar komende lijfrentekapitaal. Daartoe heeft X informatie ingewonnen over de optie van voortijdige afkoop van de lijfrente, onder meer door raadpleging van de website van de Belastingdienst. X heeft de lijfrente vóór de einddatum afgekocht. De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag IB/PVV voor 2015 ter zake van de afkoop revisierente in rekening gebracht.

X is het met de verschuldigde revisierente niet eens omdat hij van mening is dat hij aan de (achteraf: onjuiste) mededeling op de website van de Belastingdienst het vertrouwen kon ontlenen dat bij afkoop geen revisierente zou zijn verschuldigd. De Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag stelden X in het gelijk en waren van oordeel dat de mededeling duidelijk en niet voor verschillende uitleg vatbaar is: bij de afkoop van de vóór 16 oktober 1990 afgesloten lijfrenteverzekering is geen revisierente verschuldigd. Bij die mededeling is geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van lijfrenteverzekeringen die zijn aangepast aan de premieaftrekvoorwaarden van de Wet IB 2001.
X mocht daarom afgaan op de juistheid van die mededeling, aldus het hof. Voorts heeft het hof geoordeeld dat in casu is voldaan aan de voorwaarden van het vertrouwensbeginsel. Dit brengt mee dat de Belastingdienst aan haar uitlatingen kan worden gehouden.

De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van het Hof Den Haag cassatie ingesteld. De Hoge Raad oordeelt dat in gevallen waarin de belastingplichtige, afgaande op – achteraf bezien onjuiste – informatie, een handeling heeft verricht of nagelaten ten gevolge waarvan een hoger bedrag van hem wordt geheven dan hij op basis van die informatie meende als gevolg van die handeling of dat nalaten te moeten betalen, zal doeltreffende rechtsbescherming tegen inbreuken op het vertrouwensbeginsel in de regel het oordeel rechtvaardigen dat het meerdere niet van de belastingplichtige mag worden geheven. Het beroep in cassatie is ongegrond verklaard.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie

Informatie

  • Lijfrente
  • Woensdag 24 november 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas