Aandelenfusie komt niet in aanmerking voor aandelenfusiefaciliteit

Een DGA wil voorafgaande aan de verkoop van de deelnemingen, die in bezit zijn van zijn holding-bv, zijn aandelen holding-bv ruilen voor aandelen in een nieuwe holding-bv. Volgens de inspecteur is dit echter geen aandelenfusie in de zin van artikel 3.55 Wet IB 2001. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur gelijk heeft.

Belanghebbende is DGA. Zijn holding-bv bezit alle aandelen in drie andere vennootschappen. Twee van deze vennootschappen zijn onroerende-zaak-lichamen. De derde vennootschap houdt alle aandelen in een viertal andere vennootschappen.

De holding-bv wil haar drie deelnemingen verkopen. Ter voorkoming van heffing van overdrachtsbelasting over de aandelen in de onroerende-zaak-lichamen, ter behoud van de structuur van het concern en ter vereenvoudiging van de levering van de diverse vennootschappen heeft belanghebbende het volgende voornemen:

 • Hij richt een nieuwe holding-bv op
 • De aandelen van de nieuwe holding-bv stort hij vol door inbreng van alle aandelen in de bestaande holding-bv (een aandelenfusie)

Belanghebbende heeft in verband met deze aandelenfusie in oktober 2017 een verzoek gedaan bij de inspecteur om vooraf zekerheid te krijgen dat sprake is van een aandelenfusie waarvoor de aandelenfusiefaciliteit van artikel 3.55 Wet IB 2001 geldt.

De inspecteur heeft in april 2018 het verzoek van belanghebbende voor toepassing van artikel 3.55 Wet IB 2001 echter afgewezen. Volgens de inspecteur is de voorgenomen fusie in overwegende mate gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur gelijk heeft.

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat niet in geschil is, dat belanghebbende ten tijde van het onderhavige verzoek een concreet voornemen had de deelnemingen van zijn holding-bv te verkopen. Evenmin is in geschil dat belanghebbende, om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen, de aandelen in zijn holding-bv wilde verkopen. De verkoop van deze aandelen zou echter bij hem leiden tot een aanmerkelijkbelangheffing van ongeveer € 9.000.000.

De voorgenomen aandelenfusie is volgens het hof dan ook enkel noodzakelijk om deze heffing te voorkomen. Andere motieven voor de aandelenfusie heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt. De omstandigheid dat de Fusierichtlijn niet ziet op de overdrachtsbelasting brengt nog niet mee dat het voorkomen van deze belasting een zakelijk motief is, en de andere door belanghebbende aangedragen argumenten zijn volstrekt marginaal ten opzichte van het verwachte fiscale voordeel van ongeveer
€ 9.000.000.

De voorgenomen aandelenfusie is daarom volgens het hof enkel gericht op het uitstellen van een acute heffing van inkomstenbelasting, en heeft daarmee een volstrekt overheersend anti-fiscaal motief. Toepassing van de aandelenfusiefaciliteit van artikel 3.55 Wet IB 2001 zou volgens het hof leiden tot een zodanig uitstel van belasting dat strijd ontstaat met doel en strekking van de Fusierichtlijn.

Het hof verwerpt verder nog het standpunt van belanghebbende dat het uitstellen van belasting niet onder de term belastingontwijking te rangschikken valt.

Het hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de voorgenomen aandelenfusie niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De inspecteur heeft dan ook terecht het verzoek voor de aandelenfusiefaciliteit van artikel 3.55 Wet IB 2001 afgewezen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de problematiek van herstructurering (aandelenfusie) en ook bedrijfsopvolging, schrijf je dan in voor onze online Masterclass Bedrijfsopvolging voor (familie)bedrijven’ In 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Liever zelf aan de slag? Kies dan voor onze opleiding 'Consultant Financial Planning. Je gaat op een praktische en interactieve manier aan de slag met DIA Life Event Advisering. Zodat je op de meest efficiënte manier herstructurering (aandelenfusie) en ook bedrijfsopvolging in je dossier kunt opnemen en ziet welke details van belang zijn!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Fiscaal: Wet IB
 • Maandag 8 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas