Aanpassing regelgeving tijdelijke uitbreiding uren gewenst

Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de WW premie gedifferentieerd. Bij contractflexibiliteit geldt als hoofdregel een hoog percentage.  Aanpassing van de regelgeving is gewenst omdat de uitzonderingen op deze regel voor onduidelijkheden zorgen.

Actualiteit

Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de WW premie gedifferentieerd. Bij contractflexibiliteit geldt als hoofdregel een hoog percentage. In de praktijk blijken de uitzonderingen op deze regel voor onduidelijkheden te zorgen. Soms is het ondanks een tijdelijke urenuitbreiding of vermindering toch mogelijk dat het lage percentage van toepassing is. Dit is strijdig met de oorspronkelijke bedoeling van de WAB. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toepassing van het hoge of lage percentage WW premie is een internetconsultatie gestart over wijziging van het Besluit Wfsv.

Voorstel is als hoofdregel te hanteren dat bij meer dan één arbeidsomvang de hoge WW premie van toepassing is gedurende de gehele periode dat er meer dan één arbeidsomvang is vastgelegd. De NOB constateert dat de werkgever bij een tijdelijke urenuitbreiding dan toch over de volle arbeidsomvang de hoge premie verschuldigd kan zijn. De NOB vindt dit in strijd met de bedoeling van de regelgeving en pleit ervoor de hoge WW premie uitsluitend van toepassing te laten zijn op het aantal uren waarvoor de eenmalige tijdelijke urenuitbreiding geldt.

De arbeidsomvang mag eenmalig tijdelijk worden uitgebreid of verminderd, zonder dat daardoor de hoge WW premie van toepassing wordt. Daarbij is het begrip ‘eenmalig’ niet verder uitgewerkt. De NOB pleit ervoor om het begrip ‘eenmalig’ wel uit te werken, bijvoorbeeld door hiervan te maken eens in de zoveel jaar. Bij een eenmalige tijdelijke urenuitbreiding die werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen en waarbij de 30% norm niet wordt overschreden, geldt over de gehele arbeidsomvang de hoge WW premie tijdens de periode, waarin de eenmalige tijdelijke urenuitbreiding geldt. Deze situatie leidt ertoe dat werkgevers die met hun werknemers schriftelijk overeenkomen om eenmalig meer uren te werken, als het ware gestraft worden voor die betreffende vastlegging, terwijl voor die periode juist zekerheid wordt geboden met betrekking tot de uren. Deze situatie lijkt de NOB onwenselijk en in strijd met de invoering van de hoge en lage WW premie (Brief dd. 29 maart 2022 van NOB aan het Ministerie van Financiën).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Woensdag 25 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas