Aanpassingen kapitaaleisen banken en beleggingsondernemingen

De Nederlandsche Bank maakt een aangepast kapitaaleisenraamwerk bekend voor banken en beleggingsondernemingen in het licht van de coronacrisis.

Banken en beleggingsondernemingen mogen om de kredietverlening aan burgers en bedrijven in stand te houden per het tweede kwartaal van dit jaar op basis van nieuwe kapitaaleisen rapporteren. Als belangrijkste wijzigingen noemt DNB:

 • Uitstel van de hefboomratiobuffereis voor mondiaal systeemrelevante instellingen
 • Aanpassingen betreffende een mogelijke uitzondering van centrale bankreserves van de hefboomratio
 • Tijdelijke verruimingen in het accountancyraamwerk waarbij banken onder voorwaarden een verhoging van voorzieningen niet volledig ten laste hoeven te brengen van hun kapitaal
 • Tijdelijke herintroductie van prudentiële filters waarbij volatiliteit in overheidspapier niet volledig wordt vertaald in hogere kapitaaleisen

Bovendien treden enkele vereisten die eigenlijk vanaf medio 2021 in werking zouden treden eerder in, zoals lagere risicogewichten voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf.

Informatie

 • Financieren, Basis, Vermogen
 • Dinsdag 30 juni 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie