Aanpassingen NOW

Technisch aanpassingen van de NOW regeling zijn gepubliceerd.

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de NOW regeling enkele technische aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Een aanpassing betreft de berekening van de hoogte van de subsidie in geval van een verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag. De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was technisch niet juist geregeld. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Met de aanpassing van artikel 7 is dit hersteld. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

Er is ook een aanpassing van de vaststellingstermijn. De regeling bepaalde dat, na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager, de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt met de voorgestelde wijziging verruimd naar 52 weken. Het UWV zal bij de uitoefening van zijn ontslagtaak de NOW regeling meewegen. Dat houdt in dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW regeling en waarom dit niet kan. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW regeling en andere noodmaatregelen dat ontslag zo veel mogelijk voorkomen moet worden (Regeling Minister van SZW van 3 april 2020, nr. 2020-0000048664).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 16 april 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie