Aanslag Zvw terecht en naar juiste bedrag opgelegd

In deze zaak speelt de vraag of X in het jaar 2014 verplicht is verzekerd op grond van de Zvw en, zo dat het geval is, of de aan X opgelegde aanslag Zvw tot het juiste bedrag is opgelegd. X stelt dat hij niet in Nederland maar in Thailand woont en daarom niet verplicht verzekerd is voor de Zvw. Hof Den Haag oordeelt echter evenals Rechtbank Den Haag dat X ook in het jaar 2014, ondanks familiebanden in Thailand, inwoner van Nederland en dus ingezetene voor de AWBZ is en daarom verplicht is verzekerd voor de Zvw. Wat de hoogte van de aanslag betreft, is aan X, gelet ook op de cijfermatige onderbouwing van de aanslag, ten onrechte een teruggaaf van de ingehouden bijdrage Zvw verleend en is dit bedrag terecht in de aanslag begrepen. Afgezien van waar X woont, vloeit het verplicht verzekerd zijn voort uit het feit dat X ook nog in 2014 winst uit onderneming geniet, oordeelt het Hof. Het acht aannemelijk dat X weliswaar zijn ondernemingsactiviteiten in Nederland vanaf het jaar 2011 afbouwt, maar dat hij in 2014 nog steeds voor diverse Nederlandse klanten op het gebied van advisering ondernemingsactiviteiten verricht met een omzet van meer dan € 10.000.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 8 juni 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie