Aansprakelijkheid voor stoepbanden in berm

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een Provincie aansprakelijk is vanwege het liggen van stoepbanden in de berm waar een fietser op valt.

In de aansprakelijkheidsverzekerings- en verhaalspraktijk komen ongevallen op openbare wegen regelmatig voor en dan is de vraag of de Gemeente of Provincie daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden.

In een zaak voor Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ging het om een fietser die ten val komt en ernstig letsel oploopt. Het ongeval gebeurt op een fietspad buiten de bebouwde kom op een eenbaans fietspad. De fietser week moest uitwijken voor twee voetgangers op het fietspad. Op de plaats waar de fietser valt bevonden zich twee stoepbanden in de grasberm. De Provincie is wegbeheerder van de Rijksweg en het daarnaast gelegen fietspad. Na het ongeval zijn de stoepbanden weggehaald. De provincie wordt voor het ongeval aansprakelijk gesteld. De verzekeraar van de provincie wijst de aansprakelijkheid af met als argument dat niet is aangetoond dat de stoepband de (enige) oorzaak van het ongeval is geweest. De coördinator en adviseur verkeersveiligheid geeft aan dat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt de twee stoepbanden daar nooit geplaatst had mogen worden. Ze hadden over een grotere afstand geplaatst moeten worden eventueel met reflectoren. De aansprakelijkheidsverzekeraar vindt nog steeds dat de oorzaak van het voorval in het gedrag van de fietser lag.

Het gerechtshof sluit aan bij de zogenoemde CROW-richtlijnen in het ‘Handboek veilige inrichting van bermen’. Daaruit volgt dat de bermen een veilige uitwijkmogelijkheid moeten bieden, obstakels zoveel mogelijk voorkomen en botsgevaarlijke obstakels afgeschermd. De CROW-richtlijnen zijn hier geschonden en dan komt de omkeringsregel in beeld. Als bewezen wordt dat tegen de stoepbanden is gereden, dan is het uitgangspunt dat hierdoor schade is ontstaan, behalve als de Provincie aantoont dat de schade ook zonder het daar liggen van de stoepbanden was ontstaan. Daarvoor moet echter wel aannemelijk gemaakt worden dat het ongeval daadwerkelijk is veroorzaakt door het tegen de stoepbanden aanrijden. Daarvoor krijgt de fietser een opdracht voor mee.

 

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Zondag 22 maart 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas