Actualisering Besluit Fiscaal Bestuursrecht (o.a. ambtshalve vermindering)

Op 26 februari 2016 is een actualisatie van het 'Besluit Fiscaal Bestuursrecht' gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 9680). Het besluit bevat o.m. de voorschriften voor ambtshalve vermindering en teruggaaf (paragraaf 23). Deze voorschriften kunnen een rol spelen bij een verzoek om toepassing van de regeling 'dubbel genieten uitkering' in het besluit BLKB2016/33M van 4 februari 2016.

Het kenmerk van het geactualiseerde besluit Fiscaal Bestuursrecht is BLKB 2016/19. Dit besluit is een actualisering van het 'Besluit fiscaal bestuursrecht' van 7 januari 2015, nr. BLKB2015/62. Naast enkele redactionele wijzigingen is het beleid op punten verduidelijkt en zijn enkele onderwerpen toegevoegd. Het besluit is op 27 februari 2016 in werking getreden. Het besluit BLKB2015/62 is ingetrokken.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
 • Maandag 7 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie