Actualisering besluit inzake toepassing artikelen 9, 10 en 15 successiewet: artikel 10 in aanmerking te nemen waardestijging en herstel afstand van vruchtgebruik

Nadat bekend werd dat met ingang van 1 januari 2010 overlijden na een eerder gevestigd vruchtgebruik ook tot een fictieve erfrechtelijke verkrijging zou leiden voor de waardestijging van bloot naar vol eigendom, kozen ouders er voor om afstand te doen van het vruchtgebruik van de woning en in plaats daarvan te huren van de kinderen. Dat ging gepaard met overdrachtsbelasting en eventueel schenkbelasting. Het afstand doen van vruchtgebruik en vervolgens huren voorkomt toepassing van de fictie van artikel 10 Successiewet 1956 echter niet zo bleek daarna. Er werd daarbij gespeculeerd of in ieder geval gehoopt op een ruime overgangsregeling. De overgangsregeling is echter beperkt gebleven tot het niet meetellen van de waardestijgingen tot  1 januari 2010. In een besluit geeft de staatssecretaris aan bereid te zijn te onderzoeken of er een tegemoetkoming in de overdrachts- en/of schenkbelasting gegeven kan worden als de akte van notariële afstand van vruchtgebruik voor 1 januari 2012 is verleden. Dit voorkomt dat er bij het afstand van vruchtgebruik opnieuw in de buidel getast moet worden voor overdrachts- en/of schenkbelasting. Verzoeken kunnen belastingplichtigen voorleggen aan een loket van de belastingdienst: Belastingdienst/Directie Vaktechniek/Team Brieven en beleidsbesluiten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

 

Informatie

  • Algemeen, Diversen
  • Zaterdag 5 november 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas