Actuele ontwikkelingen verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De staatssecretaris is in een brief van 30 juni 2021 aan de Tweede Kamer ingegaan op de resultaten van de evaluatie die SEO Economisch Onderzoek heeft gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. Bovendien gaat de staatssecretaris in op een motie van de Eerste Kamer om de vrijstelling op een onderdeel te versoepelen.

Evaluatie verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

SEO Economisch Onderzoek heeft een onderzoek gedaan naar de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning zoals deze geldt sinds 2017. De vraagstelling die in het onderzoek centraal staat is: ‘In hoeverre is de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning doeltreffend en doelmatig’. Uit het onderzoek blijkt ten aanzien van de doeltreffendheid van de verruimde schenkingsvrijstelling dat de regeling hoogstens een beperkt effect heeft op de totale hypotheekschuld in Nederland. Ontvangers die al een woning bezitten, hebben hun hypotheekschuld maar in beperkte mate verkleind ten opzichte van vergelijkbare huishoudens die geen schenking ontvangen. Een deel gaat duurder wonen. Starters gebruiken de schenking deels om minder te lenen dan op basis van hun inkomen had gekund, maar ook om een duurdere woning te kopen dan starters zonder schenking. Bovendien is de financiële uitgangspositie van huishoudens die een schenking ontvangen al relatief gunstig ten opzichte van huishoudens zonder schenking. Dit vergroot de vermogensongelijkheid binnen generaties.

Daarnaast zijn volgens de onderzoekers de oorspronkelijke beleidsdoelen van de schenkingsvrijstelling eigen woning minder relevant geworden. De hypotheekschuld is de afgelopen jaren gedaald ten opzichte van het nationale inkomen en het percentage onderwaterhypotheken nam sterk af. Dit komt met name door verlaging van de maximale Loan-to-Value naar 100%, invoering van de fiscale aflossingseis en de gestegen huizenprijzen.

SEO concludeert: ‘De schenkingsvrijstelling is minder doeltreffend en doelmatig dan ander beleid om de hypotheekschuld te verlagen en onderwaterproblematiek te beperken. Deze conclusie volgt uit de vaststelling dat er al ander beleid gevoerd wordt dat beter aansluit bij de doelstellingen en minder nadelige neveneffecten met zich meebrengt. De extra toegevoegde waarde van de schenkingsvrijstelling aan het bereiken van de doelstellingen is gering, deels als gevolg van de relatief kleine groep gebruikers, maar de regeling vergroot wel de vermogensongelijkheid’.

Motie van der Linden c.s.

Op 16 maart 2021 is in de Eerste Kamer de motie Van der Linden c.s. aangenomen. In deze motie wordt het kabinet verzocht om voor het Belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de schenkingsvrijstelling eigen woning kan worden aangepast, zodat ouders, die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik hebben gemaakt van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling.

Een dergelijke aanpassing van de schenkingsvrijstelling eigen woning betekent volgens de staatssecretaris een ingrijpende wijziging van de schenkingsvrijstelling eigen woning en nog wel met terugwerkende kracht. Deze aanpassing zou grote gevolgen hebben voor de uitvoering van de regeling door de Belastingdienst. Gegeven de extra kosten, die de Belastingdienst moet maken bij het controleren van de schenkingen, is het daarnaast zo dat de mogelijkheid de schenking te spreiden niet bijdraagt aan de doelmatigheid van de vrijstelling. Ook zou uitbreiding leiden tot een budgettaire derving die gedekt moet worden.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de eigen woning en de financiering in het advies, schrijf je dan in voor de Masterclass - De eigen woning in het advies: huis en haard voor geld. De eigen woning en met name de financiering daarvan, ook met behulp van de schenkingsvrijstelling eigen woning staat daar centraal.

W
il je meer weten op het gebied van vermogensoverdracht (zoals de schenkingsvrijstelling eigen woning), dan kun je ook inschrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?. Deze Masterclass staat in het teken van ‘Schenken, Overlijden & Testamenten’.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet
  • Maandag 5 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas