Advisering PEB nog springlevend

De afgelopen jaren zijn DGA’s druk geweest hun pensioen uit te faseren. In 45.000 van de gevallen is het pensioen afgekocht en in 53.000 van deze gevallen is het pensioen omgezet in een OudedagsVerplichting (hierna:ODV). In de overige ruim 40.000 gevallen is het pensioen in de BV blijven staan hetzij als premievrije aanspraak hetzij als reeds ingegaan pensioen. Alhoewel de opbouw van pensioen in eigen beheer dus tot het verleden behoort, betekent dit geenszins dat er niets meer te kiezen valt.

Actualiteit

Even afgezien van (loon)stamrechten in de eigen BV, zijn er na de uitfasering nog twee categorieën van oudedagsvoorzieningen in eigen beheer over: de ODV en het premievrije pensioen.

Voor beide categorieën geldt dat er in de uitstelfase jaarlijkse (gerobotiseerde) berekeningen dienen te worden gemaakt. De ins en outs hiervan heb ik besproken in mijn blogs ‘Waardering Pensioen in eigen beheer’ en ‘Eigen Beheer is nog niet dood’.

Flexibilisering

Als de uitstelfase zijn einde nadert en de gewenste pensioenleeftijd in beeld komt, komt meestal ook de vraag op hoe nu het beste alle aanwezige inkomensvoorzieningen definitief op elkaar kunnen worden afgestemd: pensioenen, lijfrenten, stamrechten, ODV’s en wat er verder nog allemaal aan middelen aanwezig is.

ODV en flexibilisering

Voor de ODV is de AOW leeftijd in een aantal opzichten een belangrijke leeftijd. Zo dient de uitkering uiterlijk 2 maanden na deze datum in te gaan. De mogelijkheden om (een deel van) de ODV om te zetten in een lijfrente zijn echter voor de AOW leeftijd ruimer dan wanneer de ODV uitkeringen inmiddels zijn ingegaan. Voor wat betreft het totaalplaatje van de inkomensvoorzieningen dus iets om in de gaten te houden.

Pensioen en flexibilisering

De DGA’s die hebben besloten hun pensioen niet uit te faseren, hebben vanuit een inkomensplanningsgedachte eigenlijk de meest flexibele inkomensvoorziening. Op grond van de Wet Loonbelasting bestaat voor het Pensioen in Eigen Beheer immers een keur aan flexibiliseringsmogelijkheden, die voor veel DGA’s zeer interessant kunnen zijn.

(Wettelijke) mogelijkheden

Met de inwerkingtreding van de Uitfaseringswetgeving per 1 januari 2017 zijn de fiscale grenzen die gelden voor pensioen en de flexibilisering ervan behoorlijk versoepeld. Dit betekent dus ook verruimde mogelijkheden voor de DGA. Zo kan het pensioen bijvoorbeeld zonder nadere voorwaarden worden uitgesteld tot 5 jaar na de AOW leeftijd. Bijvoorbeeld handig als nu nog niet het geschikte moment is om te stoppen vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan liquiditeiten. Uiteraard dienen de (uitgestelde) pensioenuitkeringen dan wel actuarieel herrekend te worden.

Zijn de (liquide) middelen juist wel aanwezig en is inkomen in box 1 geen probleem, dan kunnen bijvoorbeeld uitruil NP voor OP of een zogenoemde hoog/laag constructie het pensioen behoorlijk verhogen. En…er gelden geen fiscale boven- en ondergrenzen meer. Uitruil van NP voor OP kan bijvoorbeeld interessant zijn als het NP niet echt nodig is omdat de partner een voldoende eigen inkomensvoorziening heeft. Dit kan wel 35% extra pensioen bij leven opleveren. Al deze mogelijkheden vergen echter wel actuariële herberekeningen van de pensioenuitkeringen.

Het omzetten van indexatierechten in een hogere nominale uitkering is tot slot ook nog een mogelijkheid. Maar alhoewel de 100% norm is afgeschaft, kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat het nominale pensioen na omzetting niet mag uitgaan boven de grenzen van artikel 18a, b en c van de Wet Loonbelasting. Enigszins merkwaardig natuurlijk aangezien het aanpassen van pensioenuitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling juist een uitzondering vormt op deze grenzen. Maar goed, het kan dus wel, maar met een slag om de arm. En als het kan, kan het zo’n 25% extra pensioen opleveren.

Al deze mogelijkheden kunnen, indien gewenst, zelfs worden gecombineerd waardoor uiteindelijk het pensioen zelfs kan verdubbelen. En het kost nog eens niks ook! Flexibilisering is immers, behoudens verschil in fiscale en commerciële grondslagen, gratis. Dus wacht hier niet mee en start de advisering rondom flexibilisering nu al op vooruitlopend op een integrale financiële planning.

Flexpensioen

Om al deze uitkeringsmogelijkheden goed voor uw klanten te kunnen bepalen, zijn zoals gezegd  de nodige actuariële berekeningen nodig. Hiertoe is van oudsher onze Flexpensioen applicatie bij uitstek geschikt. Reden genoeg dus om ook hiervan een online versie te introduceren. Dit is dan de derde adviesapplicatie voor ons Kennis & Adviesplatform FinSourceOne. 

Koppeling met BMW

Vanzelfsprekend beschikt de online versie van Flexpensioen over alle berekeningsfuncties waar de ‘oude’ versie ook over beschikt. Maar heb je naast Flexpensioen ook een abonnement op BMW Pro, dan kun je voortaan direct binnen een BMW-dossier de aanspraken optimaliseren door deze te Flexibiliseren.  

Heb je daarnaast de functie robotiseren geactiveerd binnen een BMW-dossier, dan robotiseert de Flexpensioen-berekening automatisch mee. Dus geen aparte berekeningen meer en nóg meer ontzorging. 

Meer weten?
Wil je meer weten over onze programma’s zoals Benaderde Marktwaarde & Flexpensioen, schrijf je dan in voor een van onze workshops:

Tijdens deze online workshops geven we op een praktische en interactieve manier
invulling aan alle functionaliteiten en signalen die de betreffende software applicaties kunnen bieden.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie. 

Informatie

 • DGA Pensioen & ODV
 • EQF 6
 • Donderdag 7 oktober 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas