Advocaat-Generaal is ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen. Premieplicht in Nederland.

A is Advocaat-Generaal en was tot 1 maart 2006 in die hoedanigheid werkzaam bij het ressortsparket te X. A is in het kader van bijstand ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen. Ook in het jaar 2009 was hij daar werkzaam. Bij Hof Den Bosch was onder meer in geschil of A in 2009 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. Het geschil spitste zich onder meer toe op de vraag of A op de (toenmalige) Nederlandse Antillen en Aruba werkzaam was op basis van uitzending door de Nederlandse overheid als bedoeld in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: BUB 1999). Het Hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. A betoogt in cassatie dat hij niet is uitgezonden in de zin van artikel 3, lid 2, BUB 1999. De Hoge Raad verwerpt dit betoog.

Het Hof geeft geen blijk van een onjuiste opvatting over het begrip uitzenden. Het cassatie beroep wordt ongegrond verklaard (HR 30 december 2016, nr. 15/04529).

 

Informatie

  • Internationaal, Pensioen Algemeen
  • Maandag 31 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas