Afgegeven E 101 verklaring heeft bindende bewijskracht

In deze kwestie hebben de bevoegde Zwitserse autoriteiten E 101 verklaringen afgegeven voor werknemers die door de Duitse vennootschap A-Rosa te werk waren gesteld op schepen waarmee cruises over Franse rivieren worden verzorgd. Daarmee is bevestigd dat deze werknemers verzekerd zijn krachtens het Zwiterse socialezekerheidsstelsel (artikel 14, lid 2, onder a, EU Vo. 1408/71). De bevoegde Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is op de betreffende werknemers (artikel 14, lid 1, onder a, EU Vo. 1408/71). Als gevolg daarvan zijn bij A-Rosa ruim € 2 miljoen aan achterstallige sociale verzekeringspremies nagevorderd. De Cour de cassation heeft aan het Hof van Justitie (HvJ) de prejudiciële vraag gesteld of het voor de bevoegde Franse autoriteiten mogelijk is de geldigheid van de door de Zwitserse bevoegde autoriteiten afgegeven E 101 verklaringen te beoordelen en aan te vechten. Het HvJ heeft deze vraag ontkennend beantwoord. De bevoegde autoriteiten van het land van ontvangst (Frankrijk) zijn gebonden aan de E 101 verklaring, zelfs indien zij vaststellen dat de voorwaarden waaronder de betrokken werknemers hun activiteiten uitoefenen, kennelijk niet binnen de materiële werkingssfeer van die bepaling van EU Vo. 1408/71 vallen. In dezelfde zin conclusie A-G Saugmandsgaard.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 16 juni 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie