Afkoop gering pensioen, let op solidariteit

Als deelnemer aan een pensioenfonds ben je solidair. De blijkt uit de solidaire doorsneepremie die wordt betaald. In een eerder artikel heb ik al laten zien wat deze solidariteit betekent voor jongeren. In dit artikel ga ik in op de beëindiging deelname en afkoop van kleine pensioenbedragen. Want bij afkoop van een klein pensioen blijkt dat er ineens helemaal geen sprake meer is van solidariteit.

Voorbeeld

In dit artikel baseer ik me op een willekeurig gekozen voorbeeld. Ik heb gekozen voor een deelnemer van pensioenfonds Vervoer, onderdeel taxi. Voor andere pensioenfondsen gelden uiteraard andere bedragen, maar geldt hetzelfde principe.

Het betreft een 30-jarige werknemer met een salaris van € 30.000,-
De franchise bij taxi is € 11.803,-
De pensioengrondslag is derhalve € 18.197,-
Dit is het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd en waarover de pensioenpremie wordt berekend.

De opbouw is 2,09% per jaar
Na 1 jaar is er dus een pensioen opgebouwd van € 380,-

De premie is een solidaire premie en niet afhankelijk van leeftijd
Het percentage is 29,14%, waarvan 11,9% de werknemersbijdrage is
De premie is derhalve € 5.302,-
De werknemersbijdrage is € 2.165,-

Afkoop

Kleine pensioenbedragen kunnen worden afgekocht. Een pensioen dat kleiner is dan € 427,29 (cijfer 2011) kan door de uitvoerder worden afgekocht, zonder uw toestemming. Er geldt wel eerst een wachttijd van 2 jaar. Binnen die twee jaar kan u een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Als u dat niet heeft gedaan kan tot afkoop worden overgegaan.

Bij afkoop wordt echter niet meer uitgegaan van solidariteit zoals bij de premiebetaling wel gebeurt.

Als het pensioen van deze deelnemer na 1 jaar wordt afgekocht:
dan is de afkoopsom € 2.467,72.

Bijzonder

Als deelnemer heb je geen keuze om wel of niet mee te doen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Val je binnen de sector dan ben je verplicht deelnemer. Je wordt dan ook verplicht een solidaire premie te betalen. Als je vervolgens weer vertrekt, dan kan het fonds zonder jouw toestemming je pensioen afkopen, waarbij je het solidariteitsbeginsel ineens wordt los gelaten. De werknemer uit ons voorbeeld krijgt nog niet eens de helft van de betaalde premies terug.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 18 oktober 2014

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas