Afkoop (loon)stamrecht bij onzakelijke lening bij stamrecht-BV

Op 13 februari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een procedure (AWB 16/3432 en ECLI:NL:RBNHO:2018:1014) waarbij in geschil was of een naheffingsaanslag loonheffingen ter zake van afkoop van een bij een BV ondergebracht loonstamrecht terecht werd opgelegd. Daarbij speelde de volgende feiten een rol.

In 2011 ontving een DGA van zijn ex-werkgever een ontslaguitkering van € 130.000. Deze uitkering is door de DGA - onder gebruikmaking van de (loon)stamrechtvrijstelling die de Wet LB 1964 destijds kende - ondergebracht in een eigen stamrecht-BV. Blijkens de stamrechtovereenkomst van 26 september 2011 heeft de DGA ingaande 3 oktober 2011 voor genoemd bedrag bij de BV een stamrecht bedongen strekkende tot het doen van periodieke uitkeringen met ingang van 18 januari 2024. Daarnaast heeft de DGA een bedrag van in totaal € 130.000 geleend uit het vermogen van de stamrecht-BV.

De inspecteur stelde in casu dat sprake is van afkoop van het stamrecht omdat de DGA feitelijk direct de beschikking had over het gehele bedrag van het ten titel van stamrecht voldane bedrag, terwijl er onvoldoende zekerheden waren bedongen waardoor sprake was van een onzakelijke geldlening. De inspecteur stelde zich in dat verband op het standpunt dat ten aanzien van het stamrecht sprake was van een handelen in strijd met artikel 19b Wet LB 1964 en legde een naheffingsaanslag loonheffing op.

De rechtbank oordeelde dat de gesloten leningsovereenkomst onzakelijk is, in het bijzonder vanwege het feit dat geen reële zekerheden zijn bedongen. Volgens de rechtbank was het gelijk aan de inspecteur. De uitspraak van de rechtbank is op 21 februari 2018 gepubliceerd.

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 5 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie