Afkoopgrens kleine pensioenen gepubliceerd

Dit bericht betreft een signaal, tevens samenvatting van een publicatie in de Staatscourant

Per 1 januari 2019 zijn verschillende bedragen in de regelgeving van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) herzien.

 

In de mededling van de minister van SZW van 17 december 2018, nr. 2018-0000814192, is onder meer melding gemaakt van de per 1 januari 2019 geldende afkoopgrens voor kleine pensioenen.

 

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, lid 1 en 2 van de Pensioenwet en 78, lid 1 en 2 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht.

 

Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de 'Consumentenprijsindex Alle Huishoudens' (CPI). De herziening wordt bepaald door de procentuele wijziging die dat indexcijfer over de maand oktober voorafgaand aan de aanpassing heeft ondergaan ten opzichte van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

 

De CPI van oktober 2018 is door het CBS vastgesteld op 104,32. De CPI van oktober 2017 was 102,17. Het bedrag van € 474,11, leidt na indexering met ingang van 1 januari 2019 tot een nieuwe afkoopgrens kleine pensioenen van € 484,09.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Ik ga met pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Diversen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Civiel, Pensioen LB
  • Woensdag 2 januari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas