Afkoopmogelijkheid lijfrente i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd

Op grond van artikel 3.133, lid 9 Wet IB 2001 bestaat de mogelijkheid om bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht (gedeeltelijk) af te kopen zonder fiscale sancties. Er is dan geen revisierente verschuldigd. Is de afkoopsom hoger dan het fiscale maximum, dan is over de gehele afkoopsom revisierente verschuldigd. Hierin is vanaf 17 september 2020 verandering gekomen op grond van het Wijzigingsbesluit lijfrenten.

De voorwaarden voor fiscaal gefaciliteerde afkoop van lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid zijn:

 • Op het tijdstip van afkoop is de AOW-leeftijd is nog niet bereikt
 • Het afkoopbedrag mag niet hoger zijn dan € 41.791 (2020)
 • Er moet een verklaring van een arts worden overlegd, waaruit blijkt dat men de komende 12 maanden niet in staat is het hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te oefenen, dus waarmee ten minste 70% verdiend wordt van het totale inkomen
 • Is het afkoopbedrag hoger dan € 41.791 (2020) dan geldt o.g.v. artikel 3.133, lid 9, onderdeel c Wet IB 2001 dat de afkoopsom niet hoger mag zijn dan het gemiddelde van de premiegrondslag in de jaarruimte van 2019 en 2020 vermeerderd met de franchise, waarbij de maxima voor 2019 (€ 107.593) en 2020 (€ 110.111) in aanmerking worden genomen

Dit betekent dus dat de afkoopsom niet hoger mag zijn dan het gemiddelde inkomen (loon, winst uit onderneming, overige werkzaamheden en periodieke uitkeringen en verstrekkingen) in de jaren 2018 en 2019 tot de in die jaren gelden en in absolute zin niet hoger dan € 108.852 (gemiddelde van € 107.593 en € 110.111).

Kortom, bij afkoop in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid gelden in beginsel geen fiscale sancties:

 • Bij ongetoetste afkoop maximaal € 41.791 (2020)
 • Bij hogere afkoop, maar niet hoger dan het gemiddelde inkomen over de 2 voorafgaande kalenderjaren
 • Bij hogere afkoopsommen is over de volledige afkoopsom revisierente verschuldigd

Vanaf 17 september 2020 is deze situatie gewijzigd.

Op grond van het Wijzigingsbesluit lijfrenten geldt vanaf 17 september 2020 dat bij een hoger afkoopbedrag dan het fiscaal maximum niet over het volledige afkoopbedrag revisierente is verschuldigd, maar alleen over het bedrag voor zover dat hoger is dan het fiscale maximum.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Vermogen
 • Maandag 21 september 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas