AFM publiceert Rapport Sectorbeeld Pensioenen 2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 juni 2021 het rapport Sectorbeeld Pensioenen 2021 gepubliceerd. Daarin geeft de AFM antwoord op vragen als: Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen en hoeveel maken ook daar daadwerkelijk gebruik van? Zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Op deze wijze worden nieuwe inzichten in de tweede pijler pensioenen verschaft.

Pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s hebben op verzoek aangeven welke verschillende keuzes zij hun deelnemers aanbieden en in welke mate deelnemers daarvan gebruik hebben gemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om keuzes in de opbouwfase (beleggingen), maar ook over keuzes op pensioendatum die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Uit het rapport komt nar voren dat meer dan 95% alle deelnemers die een voorlopige keuze moeten maken voor een vaste of variabele uitkering kiest voor de standaardoptie die de pensioenaanbieder aanbiedt ongeacht of die standaardoptie een vaste - of een variabele uitkering is. Daarom is in het kader van de aanpassing pensioenstelsel, en de daaruit voortvloeiende verschuiving van risico’s naar de deelnemer van het grootste belang dat deelnemers goed begeleid worden bij de (stapeling van) keuzes. Als een keuze niet passend is voor de deelnemer kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn.

Het rapport is gebaseerd op informatie van ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s uit het rapportage jaar 2019 (peildatum 31-12-2019), geeft nieuwe en meer verfijnde inzichten op sectorniveau en is niet op individuele ondernemingen terug te voeren.

De komende jaren zal de AFM dit onderzoek herhalen om trends in de sector te kunnen ontdekken. Inmiddels hebben pensioenuitvoerders het verzoek tot het aanleveren van een toezichtrapportage voor 2021 ontvangen. Eind september (2021) moeten de gegevens over 2020 aangeleverd zijn. Overigens, het aanleveren van zo’n toezichtrapportage is verplicht.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Dinsdag 6 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas