AFM: realistische ambities

De AFM heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd onder de naam "Realistische Ambities". De doelstelling van dit onderzoek is dat pensioenfondsen hun ambities over de pensioenuitkomsten laten aansluiten op het te verwachten pensioenresultaat. De AFM heeft tijdens het onderzoek onder andere de volgende vragen gesteld. In hoeverre kan een pensioenfonds zijn ambitie waarmaken om de inflatie te volgen voor de komende 5 tot 10 jaar. De AFM houdt hierbij rekening met de opgelopen indexatieachterstanden van de afgelopen jaren en de huidige financiële situatie van pensioenfondsen. Daarnaast wordt de vraag gesteld dat wanneer de ambitie van een pensioenfonds bijgesteld moet worden, hierover dan op een realistische manier met de deelnemers wordt gecommuniceerd. De AFM wijst in dit kader op het volgende.

Sociale partners spreken de inhoud, inclusief de ambities, van de pensioenregeling af. Dat geldt ook voor de hoogte van de premie, de indexatie en het opbouwpercentage. Die ambities worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder krijgt de opdracht van sociale partners (om de pensioenregeling uit te voeren), aanvaardt deze opdracht en zorgt voor de uitvoering van de ambities en de communicatie hierover. In de praktijk blijken de ambities volgens de AFM echter niet altijd realistisch te zijn.

De AFM heeft in dit onderzoek vijf bedrijfstakpensioenfondsen beoordeeld op de mate waarin de indexatie ambitie en de communicatie daarover met deelnemers, consistent zijn met het vastgelegde indexatiebeleid en de te realiseren indexatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de AFM aanleiding om het onderzoek uit te breiden naar een grotere groep van pensioenfondsen. Dit onderzoek zal einde 2015, danwel begin 2016 zijn afgerond.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 13 augustus 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie