AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie

De AFM pleit voor een jaarlijkse actualisatie van de informatie aan gewezen deelnemers ("slapers"). Bovendien moeten aanspraken van deelnemers zo actueel mogelijk gepresenteerd worden. Dit wordt volgens de AFM in de toekomst belangrijker gezien de toenemende frequentie waarmee de verlagingen of verhogingen zullen voorkomen in een voorwaardelijk pensioencontract. Er zouden ook kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan het pensioenregister en in de toekomst aan het pensioendashboard.

De AFM is van mening dat er een instrument zou moeten worden ontwikkeld en ingevoerd waarmee inzichtelijk wordt voor werknemers wat de kwaliteit is van pensioenregelingen.

Het is essentieel dat pensioenuitvoerders hun deelnemers tijdig en op een begrijpelijke en evenwichtige manier informeren over de gevolgen van de overgang naar nieuwe pensioencontracten, die per 1 januari 2015 en daarna ingaan. Het ontbreken van een wettelijk kader m.b.t. deze communicatie is een risico.

De informatie voor de gewezen deelnemer over waardeoverdracht moet volgens de AFM worden uitgebreid. De informatie moet de gewezen deelnemer tijdig bereiken, maar ook zo begrijpelijk zijn dat hij inzicht krijgt in de mogelijkheden waaruit hij een keuze kan maken. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het risico is van het wel of niet overdragen van de waarde van het pensioen naar een andere uitvoerder.

De AFM bepleit verder de wetttelijke omzetting van de aanbevelingen uit het rapport 'Pensioen in duidelijke taal'. Dit rapport is op 26 juni 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd en bevat belangrijke punten voor de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de communicatie tussen pensioenuitvoerders en belanghebbenden.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie