AFM zorgen over nieuw pensioenstelsel

Op 13 april 2021 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag gepubliceerd. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe pensioenstelsel. De AFM was mede betrokken bij de totstandkoming van het Pensioenakkoord. In het bijzonder werd daarbij gewezen op het belang van deelnemersbescherming in het proces van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. In dat kader heeft de AFM een “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen” gepubliceerd, met als conclusie dat pensioenuitvoerders onvoldoende op de hoogte zijn van welke risico’s deelnemers willen en kunnen nemen. Bovendien werd geconstateerd dat de keuzebegeleiding te wensen overlaat.

De volgende aandachtspunten komen in het onderzoeksrapport aan bod:

Beter inzicht in de kenmerken, wensen en behoeften van deelnemers nodig:

 1. Beter inzicht in de kenmerken, wensen en behoeften van deelnemers nodig
 2. Keuzebegeleiding bij variabele pensioenuitkeringen moet beter
 3. Digitale keuzeomgeving kan deelnemer helpen met complexe keuzes
 4. Communicatie bij verlaging van de uitkering moet eerder
 5. Onderzoeksuitkomsten relevant voor nieuwe pensioenstelsel 

Ad 1. Inzicht in de kenmerken, wensen en behoeften van deelnemers

Volgens de AFM wordt bij de ontwikkeling van de variabele uitkering onvoldoende rekening gehouden met de kenmerken, wensen en behoeften de deelnemers.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de variabele uitkering het uitgangspunt, Deelnemers kunnen niet kiezen welke mate van risico zij na pensionering willen lopen binnen hun variabele uitkering. Er is één beleggingsbeleid dat voor alle deelnemersgroepen geldt, terwijl niet alle deelnemers dezelfde mate van risico op fluctuaties in hun uitkering kunnen en willen dragen. Daarom moet de deelnemerspopulatie zorgvuldig in kaart gebracht worden en een daarbij passende regeling worden ontwikkeld, die aansluit bij de kenmerken wensen en van deze deelnemerspopulatie aansluit.

Ad 2 Keuzebegeleiding

De AFM constateert dat de keuzebegeleiding nog veel te wensen overlaat en komt met een aantal concrete aanbevelingen:

 • Beoordeel of de informatie (risico’s en gevolgen) voldoende volledig, duidelijk en evenwichtig is voor deelnemers om een weloverwogen keuze te kunnen maken
 • Benoem relevante voor- én nadelen van de verschillende keuzes en zet deze af tegen koopkracht en verwachte schommelingen in de pensioenen
 • Maak inzichtelijk voor welk gedeelte van het pensioen de (voorlopige) keuze wordt gemaakt en wijs de deelnemer erop dat hierbij ook andere inkomstenbronnen aan aanmerking genomen kunnen worden
 • Zorg dat de deelnemer de verschillende keuzes goed kan doorgronden (scenario’s of door op een andere manier visueel inzichtelijk te maken van de gevolgen)
 • Geef de deelnemer voldoende informatie om een keuze te maken. Dit kan ook opgelaagde wijze
 • Vraag de voorlopige keuze expliciet uit en maak voor de deelnemers duidelijk dat er verschil is tussen lifecycle-beleggen in de opbouwfase en de voorlopige keuze tussen een vastgestelde en variabele uitkering
 • Maak duidelijk wat het verschil is tussen de voorlopige en definitieve keuze en wat de impact van de voorlopige keuze op de definitieve keuze kan hebben
 • Zorg voor weinig mogelijk drempels om de keuze te maken door een bij doelgroep passende vorm van communicatie
 • Maak duidelijk welke stappen gezet moeten worden bij ‘shoppen’ (opvragen en beoordelen van offertes en indien nodig het inschakelen van een financieel adviseur

Ad 3. Digitale keuzeomgeving 

De verschillende aanbevelingen kunnen door middel van de inrichting een digitale keuzeomgeving bijdragen aan een verbetering van de keuzebegeleiding.

Ad 4. Communicatie bij verlaging pensioenuitkering

Kenmerk van een variabele uitkering is dat deze hoger, maar ook aanzienlijk lager kan uitvallen. In het laatste geval zou het beter zijn als gepensioneerden hierover eerder geïnformeerd worden. Nu krijgen ze deze informatie pas nadat die al is doorgevoerd. Dan wordt het lastig om het bestedingspatroon aan te passen of andere acties te ondernemen.

Ad 5. Onderzoeksuitkomsten nieuwe pensioenstelsel

In het Onderzoeksrapport variabele uitkeringen zijn de door de AFM uitgevoerde onderzoeken naar de variabele uitkering conform de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) samengebracht en geanalyseerd. Het onderzoek naar de ontwikkeling van variabele pensioenen door pensioenfondsen is nieuw. Aangezien de Wvp veel elementen bevat die ook in het nieuwe pensioenstelsel terugkomen is, kunnen de uitkomsten van het rapport een belangrijke bijdrage leveren aan het inrichten van het nieuwe pensioenstelsel.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioencommunicatie, Toezicht
 • Donderdag 15 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas